Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA I L’ONC EXERCIRAN L’ACUSACIÓ POPULAR EN EL JUDICI CONTRA L’AUTOR DE LA MORT DE DOS AGENTS RURALSFederació Catalana de Caça 18/01/2019
El judici començarà aquest dilluns 21 de gener a Lleida

La Federació Catalana de Caça, en representació de tots els caçadors i caçadores federats de Catalunya, i l’Oficina Nacional de la Caça (ONC), es personaran com acusació popular en el judici que començarà aquest dilluns 21 de gener a Lleida contra Ismael Rodríguez Clemente, acusat de matar el 21 de gener de 2017 a Francesc Xavier Ribes i David Iglesias, membres del cos d’Agents Rurals de Catalunya.

 

La Federació Catalana de Caça, en representació de tot el col·lectiu de caçadors de Catalunya i per extensió, de la resta de l’Estat, conjuntament amb l’ONC, exerciran l’acusació popular en el judici que començarà aquest proper dilluns 21 de gener a l’Audiència de Lleida contra Ismael Rodríguez Clemente, autor material de la mort de dos Agents Rurals el 21 de gener de 2017 en un vedat situat al terme municipal d’Aspa.

 

La Federació Catalana de Caça va prendre aquesta decisió pocs dies després del tràgic succés, davant l’extrema gravetat dels fets, i pels danys morals i contra la imatge dels caçadors, que es va veure greument perjudicada per la injustificable acció d’aquest individu.

 

Cal destacar, que tant la Federació Catalana de Caça com la Real Federació Espanyola de Caça i les federacions de caça de les diferents comunitats autònomes condemnen de manera ferma i enèrgica qualsevol acció que atempti contra la normativa vigent en matèria de caça i els valors de l’activitat cinegètica. Delictes com el furtivisme o el maltractament animal sempre seran denunciats pels caçadors del nostre país. En aquest sentit, cal recordar que en les darreres setmanes la RFEC ha presentat diferents denúncies contra persones que han actuat de manera il·lícita i inacceptable en el desenvolupament de l’activitat cinegètica; així mateix, s’ha proposat a totes les federacions que quan es pugui identificar a alguna persona que practica la caça sense complir estrictament amb la normativa cinegètica, a més de les possibles sancions i denuncies de caràcter administratiu, li sigui retirada de per vida la llicència de caça i la targeta federativa.

 

Per altra banda, tant la Federació Catalana de Caça com l’ONC  insisteixen en la necessitat de no criminalitzar de manera genèrica al conjunt dels caçadors i caçadores. Aquests, en tot moment van manifestar de manera unànime i massiva la seva més absoluta repulsa davant aquest lamentable i injustificable succés, a més de transmetre el seu més sincer condol i respecte envers les famílies de Francesc Xavier Ribes i David Iglesias i el cos d’Agents Rurals. En aquest sentit, i com ja ha manifestat en reiterades ocasions, la FCC demanarà i defensarà al judici que s’apliqui per a l’autor d’aquests crims una condemna exemplaritzant, és a dir, que sigui condemnat per dos delictes d’assassinat en concurs amb un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat i tinença il·lícita d’armes.

 


 

La Federación Catalana de Caza y la ONC ejercerán la acusación popular en el juicio contra el autor de la muerte de dos agentes rurales

 

La Federación Catalana de Caza, en representación de todos los cazadores y cazadoras federados de Cataluña y la Oficina Nacional de la Caza (ONC) se personarán como acusación popular en el juicio que comenzará el lunes 21 de enero en Lleida contra Ismael Rodríguez Clemente, acusado de matar el 21 de enero de 2017 a Francesc Xavier Ribes y David Iglesias, miembros del cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña

 

La Federación Catalana de Caza en representación de todo el colectivo de cazadores de Cataluña y del resto del Estado, junto con la ONC, ejercerán la acusación popular en el juicio que comenzará este próximo lunes 21 de enero en la Audiencia de Lleida contra Ismael Rodríguez Clemente, autor material de la muerte de dos agentes rurales el 21 de enero de 2017 en un coto situado en el término municipal de Aspa.

 

La Federación Catalana de Caza tomó esta decisión a los pocos días de ocurrir este trágico suceso ante la extrema gravedad de los hechos y los daños morales y contra la imagen de los cazadores, que se vio gravemente perjudicada por la injustificable acción de este individuo.

 

Cabe destacar, que tanto la Federación Catalana de Caza como la Real Federación Española de Caza y las federaciones de caza de las diferentes comunidades autónomas condenan de manera firme y enérgica cualquier acción que atente contra la normativa vigente en materia de caza y los valores de la actividad cinegética. Delitos como el furtivismo o el maltrato animal siempre serán denunciados por los cazadores españoles. En este sentido, hay que recordar que en las últimas semanas la RFEC ha presentado diferentes denuncias contra personas que han actuado de forma ilícita e inaceptable en el desarrollo de la actividad cinegética; asimismo, se ha propuesto a todas las federaciones que cuando se pueda identificar a alguna persona que practique la caza sin cumplir estrictamente con la normativa cinegética, además de las posibles sanciones y denuncias de carácter administrativo, le sea retirada de por vida la licencia de caza y la tarjeta federativa.

 

Por otro lado, tanto la Federación Catalana de Caza como la ONC insisten en la necesidad de no criminalizar de manera genérica al conjunto de cazadores y cazadoras, que en todo momento han manifestado de forma unánime y masiva su más absoluta repulsa ante este lamentable e injustificable suceso, además de transmitir su más sentido pésame y respeto hacia las familias de Francesc Xavier Ribes y David Iglesias y el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña. En este sentido, y como ya ha manifestado en reiteradas ocasiones, la FCC pedirá y defenderá en el juicio que se aplique para el autor de estos crímenes una condena ejemplarizante, es decir, que sea condenado por dos delitos de asesinato en concurso con un delito de atentado a agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas.

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar