Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

GUIA DE MESURES PER REDUIR ELS DANYS CAUSATS PER LA FAUNA SALVATGE EN CONREUS, ZONES URBANES I INFRAESTRUCTURESGuia de mesures per reduir els danys causats per la fauna salvatge en conreus, zones urbanes i infraestructures

22/11/2018
La presentació de la Guia ha tingut lloc aquest dimecres a Talamanca

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, ha promogut l’elaboració d’una Guia de mesures més adequades i eficients per reduir danys de mamífers de la fauna salvatge, en particular del senglar, tant en conreus i pastures, com en zones urbanes i infraestructures.

 

La presentació de la Guia ha tingut lloc aquest dimecres a Talamanca, en un acte que ha comptat amb la participació de la directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat, Montse Barniol, i el diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer, juntament amb l’empresa Minuartia, encarregada de la seva elaboració.

 

La Guia es centra en els principals mamífers que causen conflictes, com són quatre espècies d’ungulats salvatges: el senglar (Sus scrofa) i els cèrvids, concretament el cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama dama) i el cérvol (Cervus elaphus), i conté exemples de mesures d’efectivitat contrastada i amb dades bàsiques per emprendre la seva aplicació. Cadascuna de les mesures disposa d’una fitxa amb informació rellevant per a la seva utilització i que pot ser actualitzada amb la incorporació d’elements innovadors que puguin ser també de referència en evitar danys.

 

En la presentació de la Guia, la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol, ha explicat que per assolir un nivell de poblacions estables en fauna salvatge «cal aplicar totes les mesures necessàries i possibles per superar aquesta problemàtica i arribar a l’escenari d’una població estable que no generi conflictes». Barniol ha destacat també que el catàleg és una mostra de treball coordinat entre administracions, en aquest cas, amb la Diputació de Barcelona.

 

També el diputat Jesús Calderer ha volgut remarca la importància d’aquesta Guia com un instrument de molta utilitat per donar resposta a demandes que es fan des dels municipis per poder solucionar problemes sorgits de la fauna salvatge, especialment els senglars, remarcant també que es tracta d’una «Guia viva, que anirà incorporant les novetats que vagin sorgint  i que es podran consultar a la mateixa web». En aquest sentit, Calderer ha anunciat que les mesures que surten a la Guia, els ajuntaments les podran demanar a través del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona.

 

Mesures classificades per tipologies

 

Les accions o mesures descrites en el catàleg es classifiquen en diferents tipologies, ja siguin d’exclusió, d’expulsió o dissuasives, de captura i d’informació. Així, les mesures d’exclusió son les destinades a evitar l’entrada d’animals en conreus i espais lliures amb tancaments perimetrals; les mesures d’expulsió són aplicades per foragitar els animals amb dispositius acústics o dissuasius olfactoris; les de captura, usades per treure animals en zones urbanes i infraestructures, i les mesures de comunicació, per informar i motivar canvis d’hàbits de les persones que poden contribuir a generar o agreujar els conflictes generats bàsicament pel senglar.

 

El catàleg també disposa de mesures destinades a actuar sobre la vegetació o en l’adaptació d’elements del mobiliari urbà com ara papereres o contenidors de residus, per evitar que atreguin els senglars i impedint que tinguin accés a aliment. També es diferencia el lloc d’aplicació de les mesures, segons siguin espais urbans, agroforestals, com ara conreus i zones de pastura, infraestructures, en les que també s’hi poden incloure les de tractament de residus, o altres diversos que poden incloure equipaments esportius, com ara camps de golf o de futbol.

 

Finalment, una tercera classificació diferencia les mesures amb efecte ja sigui permanent, per aquelles que si es mantenen adequadament mantenen a llarg termini la seva efectivitat, o temporal, per aquelles que perden la seva efectivitat amb el transcurs del temps o que es poden transportar o activar per aplicar només en els períodes i llocs en que es produeixen danys en moments concrets.

 

En cadascuna de les fitxes descriptives de mesures s’indica a quin tipus corresponen per a cadascuna de les classificacions, segons quin sigui l’àmbit d’aplicació i el tipus i durada dels seus efectes.

 

Una eina del Pla de prevenció de danys  i riscos originats per la fauna cinegètica

 

El Catàleg constitueix una eina important del Pla de prevenció de danys  i riscos originats per la fauna cinegètica, ja que contempla mesures i accions que s’estan portant a terme per establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques.

 

Així, l’objectiu del Pla és prevenir i controlar de forma eficient i sostenible els riscos i danys que generen aquests animals. Per aquest motiu, l’elaboració del Catàleg és una eina que contribuirà a evitar que els animals puguin accedir a zones no desitjades evitant danys tan en conreus com en zones urbanes i infraestructures.

 

L’estratègia que es posa a sobre la taula és la necessitat d’equilibrar l’ecosistema i buscar unes poblacions estables que no generin conflictes i minimitzar-ne els existents. Cal fer front a tots els impactes que tenen els danys de la fauna salvatge en: sanitat animal i salut per les persones, agricultura i ramaderia, accidents i seguretat a les vies de comunicació i biodiversitat i espais naturals. El repte és buscar un nivell sostenible d’aquestes poblacions de fauna cinegètica perquè estiguin en equilibri i enlloc de ser un problema siguin una oportunitat en els territoris rurals.govern.cat/salapremsa/notes-premsa/311522/guia-mesures-reduir-danys-causats-fauna-salvatge-conreus-zones-urbanes-infraestructures
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar