Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

TROBADA INFORMATIVA AMB INNOVAC PER PARLAR SOBRE LA DINAMITZACIÓ DEL CONSUM DE LA CARN DE CAÇA I LA PPATrobada informativa amb INNOVAC per parlar sobre la dinamització del consum de la carn de caça i la PPA

Trobada informativa amb INNOVAC per parlar sobre la dinamització del consum de la carn de caça i la PPA

09/10/2018
La reunió, impulsada per la Federació Catalana de Caça, va tenir lloc el passat divendres 5 d´octubre a Olot i es va tancar d´una manera força positiva i amb diferents propostes de treball a desenvolupar en un futur pròxim

El passat divendres va tenir lloc una interessant jornada de treball que va comptar, entre altres, amb la participació d’INNOVAC, que va servir, per una banda,  per posar en valor les qualitats de la carn de caça i l’oportunitat de potenciar el seu consum i comercialització entre la societat; i per altra, per parlar sobre els riscos sanitaris derivats de la propagació de la Pesta Porcina Africana (PPA) i el paper que poden jugar els caçadors per prevenir-la i evitar la seva propagació.

En el marc del conveni de col·laboració signat entre la Federació Catalana de Caça i el SEFAS pel seguiment sanitari passiu de la fauna, el passat divendres dia 5 d’octubre va tenir lloc una jornada informativa organitzada per la FCC, amb la col·laboració i directa participació d’INNOVAC, Associació Catalana d’Innovació del Sector Càrnic Porcí, que va tenir com a principals eixos argumentals la posada en valor de la carn de caça, amb especial significació per al senglar, que es presenta com una clara oportunitat de futur per la indústria càrnia i la problemàtica derivada de la possible arribada de la Pesta Porcina Africana, present en diferents països europeus.

 

En aquesta jornada vam comptar amb la presència d’Eudald Casas, gerent d’INNOVACC, a més de rellevants representants del sector carni porcí, empresaris, com Joan Costa, director executiu de Noel i president de la patronal del porcí (FECIC) i ramaders així com, Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça, Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Santiago Lavín i Roser Velarde del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) de la UAB. Joaquim Zarzoso i Josep Blanquera, presidents respectius de la Territorial de Barcelona i Girona també va ser hi presents en aquesta trobada, a més de un gran nombre de caçadors i caçadores.

 

D’aquesta interessant i profitosa trobada es desprèn l’interès per part del sector porcí per dinamitzar el consum de la carn de senglar, posant sobre la taula diferents possibilitats de col·laboració per potenciar el consum i comercialització de productes elaborats amb la seva carn. Així mateix, durant tota la sessió la propagació de la Pesta Porcina Africana per diferents països europeus i les nefastes conseqüències que es podrien derivar de la seva arribada a Catalunya i la resta de l’Estat va ser un tema omnipresent. En aquest sentit,  es va parlar sobre la importància del paper que poden jugar els caçadors i caçadores per detectar el problema, prevenir-ho i evitar la seva propagació. Degut a la preocupació que genera la PPA es va acordar crear diferents comissions de treball per tal de prevenir l’arribada de la PPA.

 

El catedràtic Santiago Lavín va realitzar una detallada exposició sobre l’estat actual de la PPA. Així mateix, amb l’objectiu de posar en valor les qualitats de la carn de caça per a la seva comercialitzció i consum generalitzat, també va parlar de les característiques de la carn del senglar i, en especial, de les avantatges de la carn del senglar català respecte als senglars d’altres contrades de l’Estat.

 


 

Encuentro informativo con INNOVAC para hablar sobre la potenciación del consumo de la carne de caza y la PPA

 

El pasado viernes tuvo lugar una interesante jornada de trabajo que contó, entre otros, con la participación de INNOVAC, que sirvió, por un lado, para poner en valor las cualidades de la carne de caza y la oportunidad de dinamizar su consumo entre la sociedad; y, por otra, para hablar sobre los riesgos sanitarios derivados de la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) y el papel que pueden jugar los cazadores para prevenirla y evitar su propagación.

 

En el marco del convenio de colaboración firmado entre la Federación Catalana de Caza y el SEFAS para el seguimiento sanitario pasivo de la fauna, el pasado viernes día 5 de octubre tuvo lugar una jornada informativa organizada por la FCC con la colaboración y directa participación de INNOVAC, Asociación Catalana de Innovación del Sector Cárnico Porcino, que tuvo como principales ejes argumentales la valorización de la carne de caza, con especial significación para el jabalí, que se presenta como una clara oportunidad de futuro para la industria cárnica y la problemática derivada de la posible llegada de la Peste Porcina Africana, presente en diferentes países europeos.

 

En esta jornada contamos con la presencia de Eudald Casas, gerente de INNOVACC, además de relevantes representantes del sector cárnico porcino, empresarios, como Joan Costa, director ejecutivo de Noel y presidente de la patronal del porcino (FECIC) y ganaderos así como, Sergio Sánchez, presidente de la Federación Catalana de Caza, Elisenda Guillaumes, directora general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Santiago Lavín y Roser Velarde del Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje (SEFaS) de la UAB. Joaquim Zarzoso y Josep Blanquera, presidentes respectivos de la Territorial de Barcelona y Girona también asistieron a este encuentro, además de un gran número de cazadores y cazadoras.

 

De este interesante y provechoso encuentro se desprende el interés por parte del sector porcino de dinamizar el consumo de la carne de jabalí, poniendo sobre la mesa diferentes posibilidades de colaboración para potenciar su consumo y comercialización de productos elaborados con su carne. Asimismo, durante toda la sesión la propagación de la Peste Porcina Africana por diferentes países europeos y las nefastas consecuencias que se podrían derivar de su llegada a Cataluña y al resto del Estado fue un tema omnipresente. En este sentido, se puso de manifiesto el significativo papel que pueden jugar los cazadores y cazadoras para detectar el problema, prevenirlo y evitar su propagación. Debido a la preocupación que genera la PPA se acordó la creación de diferentes comisiones de trabajo para prevenir la llegada de la PPA.

 

El catedrático Santiago Lavín realizó una detallada exposición sobre el estado actual de la PPA. Asimismo, y con el objetivo de poner en valor las cualidades de la carne de caza para su comercialización y consumo generalizado, también habló de las características de la carne del jabalí y, en especial, de las ventajas del jabalí catalán respecto a los jabalíes de otros lugares del Estado.

 

 

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar