Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

PROTOCOL PER A LA DETECCIÓ DE LA MIXOMATOSI A LA LLEBRE IBÈRICA I EUROPEA A CATALUNYAProtocol per a la detecció de la mixomatosi a la llebre ibèrica i europea a Catalunya

Protocol per a la detecció de la mixomatosi a la llebre ibèrica i europea a Catalunya

Figura. 1 Llebre ibèrica afectada de mixomatosis. S’observa una marcada inflamació de les parpelles i secreció ocular purulenta.

04/10/2018
L’objectiu del protocol és detectar de forma precoç l’arribada de la malaltia, estudiar les possibles causes i zones afectades amb la finalitat de valorar les mesures de gestió més adequades.

Davant la detecció i expansió alarmant del brot de mortalitat per mixomatosi a la llebre ibèrica (Lepus granatensis) a Espanya, la Federació Catalana de Caça (FCC) juntament amb el Servei d’Activitats Cinegètiques (DARPA), implicats en el seguiment i gestió sanitària de les espècies cinegètiques proposen un “Protocol per a la detecció de la mixomatosi a les poblacions de llebres a Catalunya”. L’objectiu del protocol és detectar de forma precoç l’arribada de la malaltia, estudiar les possibles causes i zones afectades amb la finalitat de valorar les mesures de gestió més adequades.

 
El juliol del 2018 es va observar una elevada mortalitat a la llebre ibèrica causada per la malaltia coneguda com a mixomatosi. Es tracta d’una malaltia infecciosa vírica comuna a les poblacions de conill però que per primera vegada està afectant de forma significativa a la llebre. Els primers casos es van detectar a Córdoba i la malaltia s’ha anat estenent a altres zones d’Andalusia com Jaén, Sevilla i Màlaga, a diverses províncies de Castella-la Manxa com Conca, Ciudad Real, Toledo i Albacete i més recentment a la comunitat de Madrid.
 
La mixomatosi és una malaltia que es transmet per contacte directe, entre llebres afectades i llebres susceptibles, i de forma indirecta a través d’artròpodes hematòfags que fan de vectors com ara les puces o els mosquits. Per aquesta raó, la seva incidència és més elevada als mesos d’estiu coincidint amb una major presència dels vectors en l’entorn. No obstant això, la malaltia la podem observar al llarg de tot l’any.
 
La malaltia es manifesta a les llebres de forma molt similar a l’observada als conills, amb inflamació de les parpelles, morrió i àrea ano-genital (figura 1).
 
Sol·licitem a tots els caçadors i Agents Rurals que si detecten o troben llebres malaltes o mortes en el medi es posin en contacte amb el Cos d’Agents Rurals (93 561 70 00) per procedir a l’enviament d’aquests exemplars al Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest servei s’encarregarà de la determinació de la causa de mort i en cas necessari de l’enviament de les mostres adients als laboratoris oficials del MAPA (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació).
 
La mixomatosi no és una zoonosi i per tant no hi ha risc de transmissió a les persones. No obstant això, es recomana manipular els animals trobats malalts o morts amb guants per evitar la propagació del virus.
 
 
Barcelona, 3 d’octubre de 2018
 
 


Protocolo para la detección de la mixomatosis en la liebre ibérica y europea en Cataluña

 

El objetivo del protocolo es detectar de forma precoz la llegada de la enfermedad, estudiar las posibles causas y zonas afectadas con la finalidad de valorar las mediad de gestión más adecuadas.

 

Ante la detección y expansión alarmante del brote de mortalidad por mixomatosis en la liebre ibérica (Lepus granatensis) en España, la Federación Catalana de Caza (FCC) junto con el Servicio de Actividades Cinegéticas (DARPA), implicados en el seguimiento y gestión sanitaria de las especies cinegéticas proponen un “Protocolo para la detección de la mixomatosis en las poblaciones de liebres en Cataluña”. El objetivo del protocolo es detectar de forma precoz la llegada de la enfermedad, estudiar las posibles causas y zonas afectadas con la finalidad de valorar las medidas de gestión más adecuadas.

 

En julio de 2018 se observó una elevada mortalidad en la liebre ibérica causada por la enfermedad conocida como mixomatosis. Se trata de una enfermedad infecciosa vírica comuna en las poblaciones de conejo pero que por primera vez está afectando de forma significativa a la liebre. Los primeros casos se detectaron en Córdoba y la enfermedad se ha ido extendiendo a otras zonas de Andalucía como Jaén, Sevilla y Málaga, en diversas provincias de Castilla-la Mancha como Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Albacete y más recientemente a la comunidad de Madrid.

 

La mixomatosis es una enfermedad que se trasmite por contacto directo, entre liebres afectadas y liebres susceptibles, y de forma indirecta a través de artrópodos hematófagos que hacen de vectores como por ejemplo las pulgas o los mosquitos. Por esta razón, su incidencia es más elevada en los meses de verano coincidiendo con una mayor presencia de los vectores en el entorno. No obstante, la enfermedad la podemos observar a lo largo de todo el año.

 

La enfermedad se manifiesta en las liebres de forma muy similar a la observada en los conejos, con inflamación de los párpados, morro y área ano-genital (figura 1).

 

Solicitamos a todos los cazadores y Agentes Rurales que si detectan o encuentran liebres enfermas o muertas en el medio se pongan en contacto con el cuerpo de Agentes Rurales (93 561 70 00) para proceder al envío de estos ejemplares al Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje (SEFaS) a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este servicio se encargará de la determinación de la causa de muerte y en caso necesario del envío de las muestras pertinentes a los laboratorios oficiales del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

 

La mixomatosis no es una zoonosis y por tanto no hay riesgo de transmisión a las personas. No obstante, es recomienda manipular los animales encontrados enfermos o muertos con guantes para evitar la propagación del virus.

 

Barcelona, 3 de octubre de 2018

 


Protocol per a la detecció de la mixomatosi a la llebre
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar