Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

LA VACUNA QUE S’APLICA ALS SENGLARS A DIFERENTS MUNICIPIS DE BARCELONA, AUGMENTA LA SEVA AGRESSIVITATLa vacuna que s’aplica als senglars a diferents municipis de Barcelona, augmenta la seva agressivitat

06/09/2018
Mitjançant una carta adreçada als ajuntaments que participen al programa d’esterilització dels senglars i a la Diputació de Barcelona, la Fcc i la seva Territorial de Bcn alerten de les conseqüències del programa i demanen que s’aturi pel risc que suposa

Per altra banda, cal destacar que bona part de les societats de caçadors de Barcelona han decidit no caçar el senglar durant aquest mes de setembre i el mes de març fins que la seva tasca sigui reconeguda per l’Administració Pública.

 

La Federació Catalana de Caça (FCC), juntament amb la Representació Territorial de Barcelona, han comunicat avui al president de la Diputació de Barcelona i als alcaldes i alcaldesses de Sant Cugat del Vallès, Vacarisses, Terrassa i Matadepera, que participen al programa d’esterilització de senglars, que aturin aquest estudi realitzat per la UAB i que compta amb el suport del Col·legi d’Advocats de Catalunya així com els fons públics de la Diputació de Barcelona i dels citats ajuntaments.

 

La Federació ha decidit intervenir davant de les evidències científiques i estudis que demostren que ens trobem davant d’un mètode desestimat per altres països amb sobre població de senglar i ha aportat a la carta dades d’estudis de recerca, ja publicats a revistes científiques. En aquests estudis s’ha demostrat que la vacuna augmenta l’agressivitat dels senglars durant el procés d’aplicació de les successives dosis de la vacuna. A més a més, s’especifica que aquesta només és efectiva si es subministra a poblacions estanques d’animals i sempre que s’apliqui sobre un mínim del 70% de les femelles existents, però cap dels municipis de l’estudi representen zones aïllades pel senglar. Si es té en compte que un senglar pot arribar a desplaçar-se 50 km al dia, tot fa predir que els esforços per vacunar tindran garantida una baixa efectivitat.

 

La FCC, juntament amb la Territorial de Barcelona, ja van comunicar i denunciar la falsedat de les dades publicades per la UAB i el Col·legi d’Advocats de Catalunya, que han fet públic que havent recapturat només un 40% dels exemplars vacunats l’any anterior havien deixat de néixer 400 senglars en un any. Unes xifres que no sabem de quina fórmula estadística o epidemiològica han pogut sortir. Ens trobem davant d’un projecte populista, venut per suplir la caça, amb uns costos desmesurats en relació al baix grau d’efectivitat que es desprèn d’anteriors estudis.

 

Després de la publicació de tantes falsedats i atacs directes a la caça i als caçadors, la majoria de societats de caçadors de la província de Barcelona han decidit no caçar aquest mes de setembre ni el proper mes de març, fins que la seva tasca sigui reconeguda per l’Administració Pública. Cal recordar que el col·lectiu s’esforça i suporta les despeses de la seva butxaca cada vegada que es va a caçar, prestant un servei social i col·laborant i ajudant a l’Administració, reduint els danys als cultius i propietats, contribuint a disminuir els accidents de trànsit amb animals cinegètics i contribuint al manteniment de la biodiversitat reduint les sobre poblacions de senglars.

 


 

La vacuna que se aplica a los jabalís en diferentes municipios de Barcelona aumenta su agresividad

 

Mediante una carta dirigida a los ayuntamientos que participan en el programa de esterilización de jabalís con vacunación y a la Diputación de Barcelona, la Federación Catalana de Caza y su Territorial de Barcelona alertan de las consecuencias del programa y piden que se detenga por el riesgo que supone para las personas. Por otro lado, hay que destacar que buena parte de las sociedades de cazadores de Barcelona han decidido no cazar el jabalí durante este mes de septiembre y el mes de marzo hasta que su tarea sea reconocida por la Administración Pública.

 

La Federación Catalana de Caza (FCC), junto con la Representación Territorial de Barcelona, han comunicado hoy al presidente de la Diputación de Barcelona y a los alcaldes y alcaldesas de Sant Cugat del Vallès, Vacarisses, Terrassa y Matadepera, que participan en el programa de esterilización de jabalís, que detengan este estudio realizado por la UAB y que cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de Cataluña así  como los fondos públicos de la Diputación de Barcelona y de los citados ayuntamientos.

 

La Federación ha decidido intervenir ante las evidencias científicas y estudios que demuestran que nos encontramos delante de un método desestimados por otros países con sobrepoblación de jabalí y ha aportado a la carta datos de estudios de investigación, ya publicados en revistas científicas. En estos estudios se ha demostrado que la vacuna aumenta la agresividad de los jabalís durante el proceso de aplicación de las sucesivas dosis de la vacuna. Además, se especifica que esta sólo es efectiva si se suministra en poblaciones estancas de animales y siempre que se aplique sobre un mínimo del 70% de las hembras existentes, pero ninguno de los municipios del estudio representa zonas aisladas para el jabalí. Si se tiene en cuenta que un jabalí puede llegar a desplazarse 50 km al día, todo parece predecir que los esfuerzos por vacunar tendrán garantizada una baja efectividad.

 

La FCC, junto con la Territorial de Barcelona, ya comunicaron y denunciaron la falsedad de los datos publicados por la UAB y el Colegio de Abogados de Cataluña, que han hecho público habiendo recapturado sólo un 40% de los ejemplares vacunados el año anterior habían dejado de nacer 400 jabalís en un año. Unas cifras que no sabemos de qué formula estadística o epidemiológica han podido salir. Nos encontramos delante de un proyecto populista, vendido para suplir la caza, con unos gastos desmesurados en relación al bajo grado de efectividad que se desprende de anteriores estudios.

 

Después de la publicación de tantas falsedades y ataques directos a la caza y a los cazadores, la mayoría de sociedades de cazadores de la provincia de Barcelona han decidido no cazar este mes de septiembre ni el próximo mes de marzo, hasta que su tarea sea reconocida por la Administración Pública. Hace falta recordar que el colectivo se esfuerza y soporta los costes de su bolsillo cada vez que se va a cazar, prestando un servicio social y colaborando y ayudando a la Administración, reduciendo los daños a cultivos y propiedades, contribuyendo a disminuir los accidentes de tráfico con animales cinegéticos y contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad reduciendo las sobrepoblaciones de jabalís.Carta enviada als ajuntaments de Sant Cugat, Matadepera, Terrassa i Vacarisses
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar