Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

US DESITGEM UN BON INICI DE TEMPORADA!Us desitgem un bon inici de temporada!

31/08/2018
Carta del president de la Federació Catalana de Caça, Sergio Sanchez.

Benvolguda caçadora, benvolgut caçador,

 

A les portes de l’inici de temporada de la caça major al nostre país, des de la Federació Catalana de Caça (FCC) et volem desitjar una molt bona temporada. És moment de tornar a reviure la germanor de la colla, la tensió del empaits del gossos, la connexió amb la natura i la il·lusió d’aquella acció de caça que tots tenim en ment. Més de 2.000 caçadors i caçadores de tota Catalunya s’han format aquest any en seguretat en batudes gràcies als cursos que les representacions territorials de la Federació Catalana de Caça han impartit per tot el territori. Recordem sempre que el més important quan sortim a practicar la nostre passió és que puguem tornar-hi tants dies com la salut ens ho permeti. Apliqueu els coneixements impartits als cursos de seguretat i extremem les precaucions donat que, especialment en els mesos d’estiu, hi ha molts altres usuaris del medi natural amb els que podem coincidir.

 

Malauradament aquesta temporada no tots els caçadors de Catalunya la començaran plegats. La majoria de colles de Barcelona liderades per la seva Representació Territorial han dit prou als atacs, les campanyes de vacunació de senglar encaminades a substituir la caça, el protocol desmesurat d’inspecció del caçador implementat pel cos d’Agents Rurals i en general el menyspreu públic de les institucions del nostre país envers la nostra activitat mentre alhora el Govern s’omple la boca amb plans interdepartamentals que només ens obliguen a caçar a l’estiu amb temperatures superiors a 30 graus per reduir el número de senglars sense cap ajut públic.

 

Us agraeixo per avançat totes les mostres de solidaritat rebudes envers els companys que han decidit no començar la temporada. Aprofito per fer-te saber que hi ha un suport unànime i sentiment de germanor de la resta de territorials de Catalunya, cap a la Territorial de Barcelona, així com les mostres de suport d’altres federacions autonòmiques de la resta de l’estat. A tots ens agrada anar a caçar, la passió i força amb la que vivim aquest primer dia d’obertura de la veda, segur que és únic de viure any rere any. Entenc a les societats i colles, que inevitablement hauran d’anar a caçar per la pressió de propietaris, pagesos i administracions. I sabeu que tots, teniu el meu suport.

 

Ens trobem a les portes d’una reunió amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Sra. Teresa Jordà, el proper dia 6 de setembre. Volem deixar molt clar el nostre posicionament davant de tants atacs contra els caçadors i el mal fet a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials amb el nou protocol de revisió del caçador, per part del cos d’Agents Rurals de Catalunya; aquesta estigmatització, la manca d’empatia i forma de tractar al caçador com a potencial delinqüent, no l’acceptarem. Continuarem defensant els drets dels caçadors, promovent i dinamitzant l’activitat, per poder dur a terme un art i una pràctica tradicional, que ens suposa una despesa a nosaltres i beneficia administracions i particulars afectats per danys, especialment aquells generats pels senglars.

 

Us anirem informant de tot allò que afecta al nostre col·lectiu, us agraeixo per avançat les captures que ben segur fareu, ja que contribuirem de manera significativa a reduir els danys a l’agricultura i els accidents de trànsit tot augmentant la biodiversitat al nostre país.

 

Visca la caça!!

 

Sergio Sanchez

President de la FCC

 


 

 

Apreciada cazadora, apreciado cazador,

 

A las puertas del inicio de temporada de la caza mayor en nuestro país, desde la Federación Catalana de Caza (FCC) te queremos desear una muy buena temporada. Es momento de volver a revivir la hermandad de la cuadrilla, la tensión de la persecución de los perros, la conexión con la naturaleza y la ilusión de aquel lance que todos tenemos en mente. Más de 2.000 cazadores y cazadoras de toda Cataluña se han formado este año en seguridad en batidas gracias a los cursos que las representaciones territoriales de la Federación Catalana de Caza han impartido por todo el territorio. Recordamos siempre que lo más importante cuando salimos a practicar nuestra pasión es que podamos volver a hacerlo tantos días como la salud nos lo permita. Aplicad los conocimientos impartidos en los cursos de seguridad y extrememos las precauciones dado que, especialmente en los meses de verano, hay muchos otros usuarios del medio natural con los que podemos coincidir.

 

Desgraciadamente esta temporada no todos los cazadores de Cataluña empezaran juntos. La mayoría de cuadrillas de Barcelona lideradas por su Representación Territorial han dicho basta a los ataques, las campañas de vacunación de jabalí dirigidas a sustituir la caza, el protocolo desmesurado de inspección del cazador implementado por el cuerpo de Agentes Rurales y en general el menosprecio público de las instituciones de nuestro país hacia nuestra actividad mientas a la vez, el Gobierno se llena la boca con planes interdepartamentales que sólo nos obligan a cazar en verano, con temperaturas superiores a 30 grados para reducir el número de jabalís sin ninguna ayuda pública.

 

Os agradezco de antemano todas las muestras de solidaridad recibidas hacia los compañeros que han decidido no empezar la temporada. Aprovecho para hacerte saber que hay un apoyo unánime y sentimiento de hermandad del resto de territoriales de Cataluña, hacia la Territorial de Barcelona, así como las muestras de apoyo de otras federaciones autonómicas del resto del estado. A todos nos gusta ir a cazar, la pasión y fuerza con la que vivimos este primer día de obertura de la veda seguro que es único de vivirlo año tras año. Entiendo a las sociedades y cuadrillas que inevitablemente deberán ir a cazar por la presión de propietarios, payeses y administraciones. Y sabéis que todos, tenéis mi apoyo.

 

Nos encontramos a las puertas de una reunión con la Consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Sra. Teresa Jordà, el próximo día 6 de septiembre. Queremos dejar muy claro que nuestro posicionamiento ante tantos ataques contra los cazadores y el daño hecho a través de los medios de comunicación y redes sociales con el nuevo protocolo de revisión del cazador, por parte del cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña; esta estigmatización, la falta de empatía y forma de tratar al cazador como un potencial delincuente, no la aceptaremos. Continuaremos defendiendo los derechos de los cazadores, promoviendo y dinamizando la actividad, para poder llevar a cabo un arte y una práctica tradicional que nos supone un gasto a nosotros y beneficia administraciones y particulares afectados por daños, especialmente aquellos generados por jabalís.

 

Os iremos informando de todo aquello que afecta a nuestro colectivo, os agradezco por adelantado las capturas que seguro que haréis, ya que contribuiremos de manera significativa a reducir los daños a la agricultura y los accidente de trafico aumentando la biodiversidad de nuestro país.

 

¡Viva la caza!

 

Sergio Sanchez

Presidente de la FCC

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar