Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · SUBHASTES

ANUNCI DE LICITACIÓ DE PERMISOS DE CAÇA DE CABRA SALVATGE A LA ZONA DE CAÇA CONTROLADA DE MONTSERRATANUNCI de licitació de permisos de caça de cabra salvatge a la Zona de Caça Controlada de Montserrat

ANUNCI de licitació de permisos de caça de cabra salvatge a la Zona de Caça Controlada de Montserrat

25/07/2018
S´estableix la subhasta de tres permisos de caça de cabra salvatge, corresponents a la Zona de Caça Controlada de Montserrat.

ANUNCI de licitació de permisos de caça de cabra salvatge a la Zona de Caça Controlada de Montserrat.
 

Per resolució de 20 de juny de 2018, de la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, s'ha aprovat el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de la Zona de Caça Controlada de Montserrat per a la temporada 2018-2019, el qual preveu els permisos de caça de cabres salvatges que la Generalitat de Catalunya ha de concedir per motius de control de la població d'aquests animals.

 
Segons l'article 20.1 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, l'alienació de béns mobles s'ha de fer mitjançant subhasta pública.
 
S'estableix la subhasta de tres permisos de caça de cabra salvatge, corresponents a la Zona de Caça Controlada de Montserrat.
 
Característiques de la subhasta:
 
1.- Tramitació i forma d'adjudicació.
 
Tramitació: ordinària.
 
Forma d'adjudicació: subhasta pública. Es té com a únic criteri d'adjudicació l'oferta econòmica a l'alça sobre la taxació base i el preu més alt.
 
2.- Mesa que autoritza la subhasta.
 
La Mesa que autoritza la subhasta és presidida per la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
 
Vocals: el sub-director general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, la directora tècnica de la zona de caça controlada de Montserrat, el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, un tècnic de la Unitat Jurídica de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
 
Actua com a secretari un tècnic del Servei d'Activitats Cinegètiques, amb veu però sense vot.
 
3.- Obtenció de documentació i informació.
 
Les bases que regeixen l'adjudicació de tres permisos de caça de cabra salvatge de més de deu anys de la Zona de Caça Controlada de Montserrat per a la temporada 2018-2019 es poden examinar, en hores d'oficina, al carrer Dr. Roux 80 de Barcelona; o bé per internet a l'adreça: http://agricultura.gencat.cat/ca/, i dins d'aquesta, a l'apartat: Medi Natural/Caça i Pesca Continental/Caça.
 
4.-Presentació de propostes.
 

Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos esmentats, han de presentar la seva proposta econòmica, abans de les 14 h del dia 7 de setembre de 2018, a la Direcció Tècnica de la Zona de Caça Controlada de

Montserrat (carrer Dr. Roux 80, 08017 Barcelona), en un sobre tancat (un per cada permís a què es vulgui optar) amb la documentació requerida a les bases que regeixen l'adjudicació.
 

5.- Acte de subhasta pública.

 
L'acte públic tindrà lloc el dia 27 de setembre de 2018, a les 11:00 hores, a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, carrer Dr. Roux 80, 08017 Barcelona.
 
6.- Adjudicació.
 
La Mesa efectuarà l'adjudicació definitiva, si s'escau.
 
7.- Objecte de l'aprofitament.
 
 

Núm. Permís

Característiques

Modalitat

Data de cacera*

P1

1 cabra salvatge mascle de més de 10 anys

Acostament

10/12/2018

P2

1 cabra salvatge mascle de més de 10 anys

Acostament

13/12/2018

P3

1 cabra salvatge mascle de més de 10 anys

Acostament

17/12/2018

 
 
* Per a cada data de cacera autoritzada correspon una sola captura. En cas que en aquesta data no s'hagi pogut realitzar la captura, es disposarà de l'endemà per efectuar- la.


ANUNCI de licitació de permisos de caça de cabra salvatge a la Zona de Caça Controlada de Montserrat


dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823926&language=ca_ES
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar