Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

A PARTIR DEL PASSAT 1 DE JULIOL VA ENTRAR EN VIGOR EL REIAL DECRET 50/2018, SOBRE SANDACH, RESIDUS DE SUBPRODUCTES ANIMALS NO APTES PEL CONSUM HUMÀ, EN ÀREES DE CAÇAA partir del passat 1 de juliol va entrar en vigor el Reial Decret 50/2018, sobre SANDACH, residus de subproductes animals no aptes pel consum humà, en àrees de caça

03/07/2018
Expliquem l´aplicació que se´n farà a Catalunya

El passat 1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Reial Decret 50/2018, sobre SANDACH (residus de subproductes animals no aptes pel consum humà) en àrees de caça.

 

L’Estat determina que entre les seves obligacions està la de disposar d’un sistema d’eliminació dels residus de caça a les àrees de caça en les que les caceres siguin realitzades per més de 40 caçadors o es capturin més de 20 peces per jornada de caça. Aquests són uns llindars pensats sobretot pels sistemes de caça del sud de l’Estat (monteries i similars), on es fa una cacera per unitat de gestió cinegètica a l’any o poc més, en terrenys tancats, on els animals són sovint alimentats artificialment, i on es coneixen prèviament a la cacera el nombre de captures de cada espècie que es realitzaran.

 

A Catalunya el sistema de caça col·lectiva és la batuda. Aquesta modalitat és diferent ja que es realitza en terrenys no tancats, amb animals totalment salvatges, determinant-se el lloc de cacera just abans de la mateixa, en funció d’on són els animals. És molt difícil conèixer el nombre de captures que es faran abans de la batuda.

 

D’altra banda, analitzant el resultat de les caceres a Catalunya per veure quan es produïa una situació inclosa en el supòsit que preveu el Reial Decret: més de 40 caçadors o més de 20 captures queda clar que la proporció de batudes que estan per sobre d’aquests llindars és molt petita. A la immensa majoria d’àrees de caça o no es produeix aquesta situació, o és produeix de forma atzarosa un o dos dies l’any. Aquesta situació genera una gran inseguretat jurídica.

 

Donat que cal saber si s'ha de disposar d'un sistema d'eliminació dels residus abans de les caceres, tot atenent l’esperit del Reial Decret, es considerarà que una àrea de caça es trobarà en el supòsit previst pel Decret quan la MITJANA de captures d’ungulats anual es trobi per sobre de 20. 

I en el cas de que la batuda la realitzin més de 40 caçadors i es pugui preveure que s’ultrapassarà aquest nombre també caldrà disposar d’un sistema d’eliminació dels residus.

 

Cal considerar que:

 

A)   Els sistemes d’eliminació de residus poden ser

 

1. La disposició d’un contenidor estàndard amb el sistemes de recollida i eliminació de residus previstos a la normativa SANDACH, però també

 

2. El transport dels animals a un punt logístic (no un punt de reunió dins de l’àrea de caça) o una sala de manipulació de peces de caça, pel seu consum humà, que ja disposen d’aquests contenidors. Hi ha prevista la possibilitat de la seva utilització a nivell de canyets, però correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat, si es dóna el cas, la seva aprovació.

 

B)     El DARP es posarà en contacte amb les Àrees de caça que han complert aquests supòsits a la temporada anterior, per tal de que, si no els tenen encara, habilitin aquests sistemes d’eliminació.Reial decret 50/2018, de 2 de febrer, pel qual es desenvolupen les normes de control de subproductes animals no destinats al consum humà i de sanitat animal, en la pràctica cinegètica de caça major.


www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1869
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar