Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

EL PROPER 15 D’ABRIL EL MÓN DE LA CAÇA ES MANIFESTARÀ A BARCELONA EN DEFENSA DE L’ACTIVITAT CINEGÈTICAEl proper 15 d’abril el món de la caça es manifestarà a Barcelona en defensa de l’activitat cinegètica

12/04/2018
Aquest diumenge, els/les caçadors/es de Catalunya estan convocats a Barcelona a una multitudinària manifestació en defensa de la caça, que sortirà a les 10.00 h del Parc de la Ciutadella, davant del Parlament de Catalunya i acabarà a la plaça Sant Jaume.

La Federació Catalana de Caça i les seves Representacions Territorials, convoquen aquest diumenge 15 d’abril al col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya i també al conjunt del món rural, perquè surti al carrer sota el lema Si a la caça, per defensar la pràctica de l’activitat cinegètica.

 

Aquesta manifestació s’emmarca dintre d’una acció conjunta impulsada per la Real Federación Española del Caza (RFEC) programada i feta pública el passat 9 de març, que tindrà la seva rèplica el mateix dia 15 d’abril a 40 ciutats confirmades de tota Espanya.

 

Hem de destacar que quan el 27 de març, l’Espai Democràcia i Convivència va fer pública la convocatòria de la manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics al mateix dia i a la mateixa hora que teníem prevista la nostra protesta ja no era possible valorar la modificació d’una manifestació que es farà de manera simultània a tantes ciutats i vam acordar avançar la convocatòria de les 12 a les 10 del matí, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible, la coincidència amb l’altre manifestació, procurar el bon desenvolupament de les dos convocatòries, facilitar a aquells/es que ho vulguin assistir a les dos manifestacions i facilitar la feina als cossos de seguretat i dels mitjans de comunicació.

 

Entre els principals objectius d’aquesta manifestació, cal destacar la defensa del dret a la caça i la voluntat de posar en valor l’activitat cinegètica com una forma de vida; una tradició mil·lenària, més necessària que mai, davant el greu problema i els danys provocats a la agricultura i la seguretat vial per la superpoblació d’algunes espècies cinegètiques com el senglar i els conills.

 

Així mateix, davant les creixents agressions i desqualificacions que està patint de manera injustificada el col·lectiu de caçadors, tant a les xarxes socials i mitjans de comunicació, com directes –insults i agressions als caçadors, sabotatge de vehicles, robatoris de gossos, etc.- aquesta manifestació servirà per exigir respecte per les persones que practiquen aquesta activitat, la més regulada de totes les dutes a terme al medi natural. Alhora, es vol mostrar a la societat que el caçadors són un col·lectiu gran, actiu, unit i amb prou arguments per defensar una activitat que afavoreix la conservació, estimula el desenvolupament rural i genera riquesa.

 

La manifestació del 15 d’abril servirà també per demanar als responsables de les diferents administracions una major protecció i sensibilitat envers els problemes i necessitats del col·lectiu de caçadors i caçadores. Cal recordar, que és la pròpia administració la que, de manera recurrent, busca la col·laboració directa dels caçadors per pal·liar els problemes derivats de la superpoblació d’algunes espècies.

 

Una vegada més, des de la Federació Catalana de Caça i les nostres Representacions Territorials ens posem a disposició dels mitjans de comunicació per tal de col·laborar, aclarir i explicar qualsevol qüestió vinculada a la nostra activitat. En aquest sentit, creiem que els mitjans de comunicació poden jugar un paper cabdal a l’hora de posar en valor el gran treball de la caça per a la correcta conservació del medi natural, el nostre esforç a l’hora de combatre una plaga com la del senglar o el conill, la col·laboració amb els pagesos que pateixen danys als cultius, les neteges de boscos i camins, i/o la realització de diferents actes solidaris. Malauradament, aquestes notícies no acostumen a ocupar grans espais ni titulars als mitjans de comunicació on massa sovint s’acostuma a criminalitzar o lligar injustament accions de furtivisme que no tenen res a veure amb la caça legal i regulada que practiquem.

 


 

El próximo 15 de abril el mundo de la caza se manifestara en Barcelona en defensa de la actividad cinegética

 

Este domingo, los/las cazadores/as de Cataluña están convocados en Barcelona a una multitudinaria manifestación en defensa de la caza, que saldrá a las 10.00 h del Parque de la Ciudadela, delante del Parlamento de Cataluña, y terminará en la plaza Sant Jaume. Éste encuentro se hará de forma simultánea en 40 ciudades de toda España.    

 

La Federación Catalana de Caza y sus Representaciones Territoriales convocan este domingo 15 de abril al colectivo de cazadores y cazadoras de Cataluña y también al conjunto del mundo rural, para que salga a la calle bajo el lema ‘Sí a la caza’, para defender la práctica de la actividad cinegética.

 

Esta manifestación se enmarca dentro de una acción conjunta impulsada per la Real Federación Española del Caza (RFEC) programada y hecha pública el pasado 9 de marzo, que tendrá su réplica el mismo día 15 de abril en 40 ciudades confirmadas de toda España.

 

Tenemos que destacar que cuando el 27 de marzo, el Espacio Democracia y Convivencia hizo pública la convocatoria de la manifestación per reclamar la libertad de los presos políticos el mismo día y a la misma hora que teníamos prevista nuestra protesta ya no era posible valorar la modificación de una manifestación que se hará de forma simultánea en tantas ciudades y se acordó avanzar la convocatoria de las 12 a las 10 de la mañana, con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, la coincidencia con la otra manifestación, procurar el buen desarrollo de las dos convocatorias, facilitar, a aquellos/as que lo deseen, asistir a las dos manifestaciones y facilitar el trabajo a los cuerpos de seguridad y de los medios de comunicación.

 

Entre los principales objetivos de esta manifestación, queremos destacar la defensa del derecho a la caza, una actividad legal y regulada, y la voluntad de poner en valor la actividad cinegética como una forma de vida; una tradición milenaria, más necesaria que nunca, ante el grave problema que suponen la superpoblación de algunas especies cinegéticas como el jabalí y el conejo, que provocan daños a la agricultura y amenazan la seguridad vial.

 

Del mismo modo, ante las crecientes agresiones y descalificaciones que esta sufriendo de manera injustificada el colectivo de cazadores, tanto en las redes sociales y medios de comunicación, como directos –insultos y agresiones a los cazadores, sabotaje de vehículos, robos de perros, etc.- esta manifestación servirá per exigir respeto por las personas que practican esta actividad, la más regulada de todas las llevadas a cabo en el medio natural. Al mismo tiempo, se quiere mostrar a la sociedad que los cazadores son un colectivo grande, activo, unido y con suficientes argumentos para defender una actividad que favorece la conservación, estimula el desarrollo rural y genera riqueza.

 

La manifestación del 15 de abril servirá también para pedir a los responsables de las diferentes administraciones una mayor protección y sensibilidad hacia los problemas y necesidades del colectivo de cazadores y cazadoras. Hay que recordar que es la propia administración la que, de manera recurrente, busca la colaboración directa de los cazadores para paliar los problemas derivados de la superpoblación de algunas especies.

 

Una vez más, des de la Federación Catalana de Caza y nuestras Representaciones Territoriales nos ponemos a disposición de los medios de comunicación para colaborar, aclarar y explicar cualquier cuestión vinculada a nuestra actividad. En este sentido, creemos que los medios de comunicación pueden jugar un papel capital a la hora de poner en valor el gran trabajo de la caza para la correcta conservación del medio natural, nuestro esfuerzo a la hora de combatir una plaga como la del jabalí o el conejo, la colaboración con los payeses que sufren daños en los cultivos, las limpiezas de bosques y caminos, y/o la realización de diferentes actos solidarios. Desafortunadamente, estas noticias no acostumbran a ocupar grandes espacios ni titulares en los medios de comunicación dónde demasiado a menudo se acostumbra a criminalizar o relacionar injustamente acciones de furtivismo que no tienen nada que ver con la caza legal y regulada que practicamos.Mapa LocalitzacióComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar