Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘MEDICINA EN LA CAZA Y EN EL CAMPO’Presentació del llibre ‘Medicina en la caza y en el campo’

Presentació del llibre ‘Medicina en la caza y en el campo’

Presentació del llibre ‘Medicina en la caza y en el campo’

Presentació del llibre ‘Medicina en la caza y en el campo’

Presentació del llibre ‘Medicina en la caza y en el campo’

23/02/2018
La Biblioteca Cinegètica de MUTUASPORT publica el segon volum de la seva Col·lecció de Manuals Pràctics

La mútua d’assegurances MUTUASPORT va presentar el segon llibre de la seva Biblioteca Cinegètica amb l’objectiu de millorar la seguretat dels caçadors i de tots aquells que gaudeixen del camp. En col·laboració amb el grup hnaSC, aquest llibre ofereix una sèrie de consells pràctics de primers auxilis davant de possibles accidents en els quals es pot trobar qualsevol persona, sigui caçador o no.

 

La combinació entre MUTUASPORT i el Grupo hnaSC ha afavorit l’elaboració d’aquest manual pràctic, combinant la informació mèdica i asseguradora. El resultat ofereix informació pràctica i qualificada per afrontar els accidents que puguem patir.

 

El vicepresident de MUTUASPORT Sergio Sánchez -també, president de la Federació Catalana de Caça- va assenyalar que des de la seva institució està més que orgullós de tenir un percentatge elevat del total d’assegurances Premium a Catalunya al ser coneixedors de la importància d’estar ben protegits quan es va de caça i pels riscos que això implica.

 

Des de la Direcció General de MUTUASPORT, Javier Vergés va destacar la importància de la proximitat amb els caçadors, per sobresortir en el tracte amb els mutualistes davant del que fan grans empreses. “Amb la publicació d’aquest llibre s’han intentat fer fitxes molt clares sobre qüestions bàsiques; dany X, que és, que ho provoca i prevenció del mateix per a futures ocasions”.

 

També va incidir en la necessitat de tenir assegurances altes, aprofitant la presència de tants caçadors.

 

Miguel Ángel Martínez Ribó, Director Mèdic del grup hnasc, va assenyalar que son molt freqüents les lesions traumatològiques i que des dels serveis mèdics són conscients de la importància de conèixer la simptomatologia. D’aquí, que s’hagi apostat per l’elaboració eminentment pràctica, molt fàcil d’entendre.

 

Aquestes informacions son la diferència entre arribar a un metge estables o empitjorar en el procés.

 

Per concloure, el Doctor Ramón Sancho va parlar de la seva pròpia experiència com a caçador a més a més de com a metge i va destacar que hi ha una serie d’imprevistos en la caça però que hi ha altres moltes circumstàncies previsibles i que, davant d’aquestes, el millor és tenir les millors eines. “Aquest llibre és una d’elles”

 


 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘MEDICINA EN LA CAZA Y EN EL CAMPO’

 

La Biblioteca Cinegética de MUTUASPORT publica el segundo volumen de su Colección de Manuales Prácticos

 

La mutua de seguros MUTUASPORT presentó el segundo libro de su Biblioteca Cinegética con el objetivo de mejorar la seguridad de los cazadores y de todos aquellos que disfrutan del campo. En colaboración con el grupo hnaSC, este libro ofrece una serie de consejos prácticos de primeros auxilios ante los posibles accidentes con los que puede encontrarse cualquier persona, sea cazador o no.

 

La combinación entre MUTUASPORT y el Grupo hnaSC ha favorecido la elaboración de este manual práctico, combinando la información médica y aseguradora. El resultado ofrece información práctica y cualificada para afrontar los accidentes que podamos sufrir.

 

El vicepresidente de MUTUASPORT Sergio Sánchez -también, presidente de la Federación Catalana de Caza- señaló que desde su institución está más que orgullosa al tener un porcentaje muy alto del total de seguros Premium en Cataluña al ser conocedores de la importancia de estar bien protegido cuando se va de caza y por los riesgos que esto implica.

 

Desde la Dirección General de MUTUASPORT, Javier Vergés destacó la importancia de la cercanía con los cazadores, para sobresalir en el trato con los mutualistas frente a lo que hacen grandes empresas. “Con la publicación de este libro se ha intentado hacer fichas muy claras sobre cuestiones básicas; daño X, qué es, qué lo provoca y prevención del mismo para futuras ocasiones.

 

También incidió en la necesidad de tener seguros altos, aprovechando la presencia de tantos cazadores.

 

Miguel Ángel Martínez Ribó, Director Médico del grupo hnasc, señaló que son muy frecuentes las lesiones traumatológicas y que desde los servicios médicos son conscientes de la importancia de conocer la sintomatología. De ahí, que se haya apostado por la elaboración eminentemente práctico, muy fácil de entender.

 

Estas informaciones son la diferencia entre llegar a un médico estables o empeorar en el proceso.

 

Para concluir, Ramón Sancho habló de su experiencia propia como cazador además de ser médico y destacó que hay una serie de imprevistos en la caza pero que hay otras muchas circunstancias previsibles y que, ante ellas, lo mejor es tener las mejores herramientas. “Este libro es una de ellas”issuu.com/mutuasport/docs/medicina_en_la_caza_y_en_el_campo
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar