Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

ELS ASSISTENTS A L’ASSEMBLEA GENERAL APROVEN LA REINTEGRACIÓ DE LA FCC A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZAEls assistents a l’Assemblea General aproven la reintegració de la FCC a la Federación Española de Caza

Vista general de la sala on es va celebrar l´Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació Catalana de Caça

Foto de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça

Encaixada de mans del president de la FCC, Sergio Sanchez, i del president de la RFEC, Angel Lopez per celebrar l´acord de reintegació

La senyora Montserrat Barniol, directora general de Forest, conversant amb el president de la RFEC, Angel Lopez i el president de la FCC, Sergio Sanchez

La senyora Montserrat Barniol, directora general de Forest, durant la seva intervenció a l´Assemblea General de la Federació Catalana de Caça

El senyor Angel López, durant la seva intervenció a l´Assemblea General Ordinària

L´Assemblea General de la Federació Catalana de Caça va comptar amb la representació del Cos d´Agents Rurals

Josep Pérez, guanyador del trofeu Memorial Sr. Joaquim Gràcia per un cèrvol medalla d´or caçat a La Pobla de Lillet

L´Assemblea General va acabar amb un dinar de germanor a la Masia Bou de Valls

09/05/2017
El passat dissabte 6 de maig el restaurant Masia Bou de Valls va acollir la celebració de l‘Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació Catalana de Caça amb una gran assistència de federats de tota Catalunya.

La Federació Catalana de Caça va celebrar el passat dissabte a Valls la seva trobada més important de l’any amb motiu de la celebració de la seva Assemblea General Ordinària i Extraordinària, que va transcórrer amb total normalitat i amb una alta presència d’assembleistes.

 

La trobada, presidida per Sergio Sánchez, va començar amb el saluda del president als diferents assistents, amb especial menció per a Montserrat Barniol, directora general de Forest i Ángel López Maraver, president de la Real Federación Española de Caza; a més de diferents representants de l‘ajuntament de Valls, del cos d’Agents Rurals, Unió de Pagesos, Mutuasport, expresidents de la Federació, etc.  De manera prèvia a la lectura de l’informe de la presidència es va guardar un sentit minut de silenci en record als socis morts al darrer any i d’homenatge a Francesc Xavier Ribes i David Iglesias, els dos agents rurals assassinats el passat mes de gener a Aspa.

 

Entre els diversos punts tractats a l’ordre del dia cal destacar l’aprovació per part dels assistents de l’acord i plec de condicions establertes entre la FCC i la RFEC per a la integració de la FCC a la RFEC. Amb aquesta decisió, que Sergio Sánchez va qualificar com la millor opció per ambdós parts, es tanca un llarg i infructuós conflicte entre les dos Federacions que havia provocat la sortida de la FCC (juntament amb unes altres 7 federacions) de la RFEC i la interposició d’un gran nombre de judicis creuats –val a dir, que la FCC ja havia perdut un judici amb una sentència condemnatòria de més de 150.000 € a pagar a la RFEC-. Sergio Sánchez i Ángel López Maraver, nou president de la RFEC i clar impulsor, juntament amb Sánchez, d’aquest acord i nova manera d’entendre les relacions institucionals interfederacions, van rubricar i celebrar la decisió de l’assemblea amb una encaixada de mans. Com a primer exemple d’aquest nou tarannà, Ángel López va anunciar la incorporació de Diego de la Torre com a delegat esportiu de les competicions de podencs.

 

D’altra banda, es va aprovar amb tan sols un vot en contra, l’auditoria de comptes del passat exercici, que presentà unes pèrdues globals de 72.000 €. En aquest apartat,  Sergio Sánchez va destacar que el 65% de la despesa de la Federació són despeses de personal, molt complicades de rebaixar, un fet que fa absolutament necessari la consecució de noves fonts d’ingressos estables per a la FCC. En aquest sentit, va ressaltar la importància de que majoritàriament els federats tramitin les seves assegurances mitjançant la FCC i les seves representacions territorials. Pel que fa als pressupostos per a 2017, que presenten uns ingressos/despeses d’1.419.800 € la seva aprovació va ser per majoria absoluta. En aquest punt, cal destacar també la decisió de l’assemblea de deixar d’editar, en format paper, la revista La Geneta; però mantenir l’euro per federat que es pagava fins ara per aquest concepte per tal de destinar-ho a altres fins, com ara estudis cinegètics i treballs de conservació de la fauna.

 

A la seva intervenció davant l’assemblea, la directora general de Forest, la senyora Montserrat Barniol, va mostrar la seva satisfacció per la nova manera de fer de la Junta Directiva de la FCC, presidida per Sergio Sánchez, una circumstància que ha permès establir un diàleg obert i molt més productiu entre l’administració i la FCC, que reportarà, sens dubte, importants beneficis per al bon desenvolupament de l’activitat cinegètica a Catalunya. Així mateix, va donar detalls als assistents sobre els principals eixos de treball i esforços de l’administració pel que fa a la caça destacant l’elaboració del Pla de Prevenció de Danys a l’Agricultura, el decret de comercialització de la carn de caça i la redacció d’una nova llei de caça.

 

L’assemblea també va comptar amb la presència i participació de Javier Vergés, director general de Mutuasport, que va presentar un detallat estudi sobre la sinistralitat al col·lectiu de caçadors. Per altra banda, va destacar la necessitat de que els caçadors tinguin, a l’hora de practicar la seva afició, una assegurança amb unes cobertures veritablement adequades al risc de l’activitat desenvolupada (molts caçadors compten tan sols amb l’assegurança bàsica obligatòria, una pòlissa que, en funció del sinistre, pot quedar curta). En aquest sentit, Javier Vergés va destacar que els caçadors de Catalunya, en general, són els que contracten pòlisses amb les millors cobertures de tot l’Estat.

 

Al finalitzar l’Assemblea General Ordinària, va començar l’Assemblea General Extraordinària que va servir per aprovar diferents canvis als Estatus de l’entitat. Aquesta trobada va acabar amb un animat dinar de germanor, dut a terme al mateix restaurant.   

 


 

Los asistentes a la Asamblea General aprueban la reintegración de la FCC a la Federación Española de Caza

 

El pasado sábado 6 de mayo el restaurante Masía Bou de Valls acogió la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Federació Catalana de Caça con una gran asistencia de federados de toda Catalunya, que dieron su aprobación, de forma mayoritaria a la auditoría de cuentas presentada, así como a los presupuestos para el 2017 y la modificación de diferentes puntos de los Estatutos de la entidad, entre otras decisiones.

 

La Federació Catalana de Caça celebró el pasado sábado en Valls su encuentro más importante del año con motivo de la celebración de su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que transcurrió con total normalidad y con una alta presencia de asambleístas.

 

El encuentro, presidido por Sergio Sánchez, comenzó con la salutación del presidente a los diferentes asistentes, con especial mención a Montserrat Barniol, directora general de Forest y Ángel López Maraver, presidente de la Real Federación Española de Caza; además de diferentes representantes del ayuntamiento de Valls, del cuerpo de Agentes Rurales, Unió de Pagesos, Mutuasport, expresidentes de la Federación, etc. De manera previa a la lectura del informe de la presidencia se guardó un sentido minuto de silencio en recuerdo a los socios muertos en el último año y de homenaje a Francesc Xavier Ribes y David Iglesias, los dos agentes rurales asesinados el pasado mes de enero en Aspa.

 

Entre los diferentes puntos tratados en el orden del día hay que destacar la aprobación por parte de los asistentes del acuerdo y pliego de condiciones establecidas entre la FCC y la RFEC para la integración de la FCC a la RFEC. Con esta decisión, que Sergio Sánchez calificó como la mejor opción para las dos partes, se cierra un largo e infructuoso conflicto entre las dos federaciones que había provocado la salida de la FCC (junto con otras 7 federaciones) de la RFEC y la interposición de un gran número de juicios cruzados –cabe decir, que la FCC ya había perdido un juicio con una sentencia condenatoria de más de 150.000 € a pagar a la RFEC-. Sergio Sánchez y Ángel López Maraver, nuevo presidente de la RFEC y claro impulsor, junto con Sánchez, de este acuerdo y nueva manera de entender las relaciones institucionales interfederaciones, rubricaron y celebraron la decisión de la asamblea con un apretón de manos. Como primer ejemplo de este nuevo talante, Ángel López anunció la incorporación de Diego de la Torre como delegado deportivo en las competiciones de podencos.

 

Por otra parte, se aprobó con sólo un voto en contra, la auditoría de cuentas del pasado ejercicio, que presentó unas pérdidas globales de 72.000 €. En este apartado, Sergio Sánchez destacó que el 65% de los gastos de la Federación son gastos de personal, muy complicados de rebajar, un hecho que hace absolutamente necesario la consecución de nuevas fuentes de ingresos estables para la FCC. En este sentido, destacó la importancia de que mayoritariamente los federados tramiten sus seguros mediante la FCC y sus representaciones territoriales. Por lo que se refiere a los presupuestos para 2017, que presentan unos ingresos/gastos de 1.419.800 € su aprobación fue por mayoría absoluta. En este punto, hay que destacar también la decisión de la asamblea de dejar de editar, en formato papel, la revista La Geneta; pero mantener el euro por federado que se pagaba para este concepto hasta ahora para destinarlo a otros fines, como estudios cinegéticos y trabajos de conservación de la fauna.

 

En su intervención delante de la asamblea, la directora general de Forest, la señora Montserrat Barniol, mostró su satisfacción por la nueva manera de hacer de la Junta Directiva de la FCC, presidida por Sergio Sánchez, una circunstancia que ha permitido establecer un dialogo abierto y mucho más productivo entre la administración y la FCC que reportará, sin duda, importantes beneficios para el buen desarrollo de la actividad cinegética en Catalunya. Así mismo, dio  detalles a los asistentes sobre los principales ejes de trabajo y esfuerzos de la administración por lo que se refiere a la caza destacando la elaboración del Plan de Prevención de Daños a la Agricultura, el decreto de comercialización de la carne de caza y la redacción de la nueva ley de caza.

 

La asamblea también contó con la presencia y participación de Javier Vergés, director general de Mutuasport, que presentó un detallado estudio sobre la siniestralidad del colectivo de cazadores. Por otro lado, destacó la necesidad de que los cazadores tengan, a la hora de practicar su afición, un seguro con unas coberturas acordes al riesgo de la actividad desarrollada (muchos cazadores cuentan sólo con el seguro básico obligatorio, una póliza que, en función del siniestro, puede quedar corta). En este sentido, Javier Vergés destacó que los cazadores de Cataluña, en general, son los que contratan pólizas con las mejores coberturas de todo el Estado.

 

Al finalizar la Asamblea General Ordinaria, empezó la Asamblea General Extraordinaria que sirvió para aprobar diferentes cambios en los Estatutos de la entidad. Este encuentro terminó con una animada comida, en el mismo restaurante.   

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar