Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA I LA ONC EXERCIRAN L’ACCIÓ POPULAR EN EL CAS DEL CRIM DE DOS AGENTS RURALS A LLEIDALa Federació Catalana de Caça i la ONC exerciran l’acció popular en el cas del crim de dos Agents Rurals a Lleida

La Federació Catalana de Caça i la ONC exerciran l’acció popular en el cas del crim de dos Agents Rurals a Lleida

15/02/2017
La personació de la Federació Catalana de Caça i la Oficina Nacional de la Caza (ONC) s´ha admès a tràmit en el procediment obert per la conducta criminal d’un individu que va acabar amb la vida de dos Agents Rurals a Aspa (Lleida) el 21 de gener de 2017

Els presidents i les respectives juntes directives de les dos entitats consideren necessària una sentència exemplar i la depuració de responsabilitats “fins a la última conseqüència”. La Federació Catalana de Caça i la ONC entenen que cal donar aquest pas endavant com a mostra de repulsa dels centenars de milers de caçadors espanyols a aquest acte criminal. Els fets poden ser constitutius de dos delictes d’assassinat, atemptat a l’autoritat i tinença il·lícita d’armes.

 

Les dos entitats consideren els fets molt greus donat que el doble crim es va produir aprofitant el culpable una situació de superioritat notòria: els agents estaven indefensos davant l’agressor. L’autor, a més a més –sempre suposadament- va executar als dos treballadors en un despoblat, sense que ningú pogués auxiliar a les víctimes.

 

Sergio Sánchez i Juan Antonio Sarasqueta, presidents de la Federació Catalana de Caça i la ONC respectivament, han aprofitat per fer pública la seva repulsa a aquest comportament i “reconèixer la tasca dels Agents Rurals i cossos de seguretat en la protecció de la fauna i el medi ambient”. De la mateixa manera, han destacat l’inusual d’aquest comportament i el caràcter respectuós de la immensa majoria dels caçadors amb la feina d’aquestes persones.

 

“La personació - per primera vegada - en un procediment penal como aquest és el nostre reconeixement a les víctimes i a les seves famílies i una mostra de la nostra solidaritat. També expressa consternació per un acte vil que deixa orfes i vídues” han declarat els dos presidents. Les dos entitats han encarregat l’exercici de l’acció popular a l’advocat Santiago Ballesteros, reconegut expert en la matèria.

 

Finalment, han remarcat el seu compromís en la lluita contra la caça il·legal i contra tots aquells desaprensiu que emparats per una llicència de caça taquen la imatge d’un col·lectiu que ha fet de la conservació i el respecte els seus valors principals.

 


 

La Federación Catalana de Caza y la ONC ejercerán la acción popular en el caso del crimen de dos agentes rurales de Lérida.

 

La personación de la Federación Catalana de Caza y la Oficina Nacional de Caza (ONC) ha sido admitida a trámite  en el procedimiento abierto a raíz de la criminal conducta de un individuo que acabó con la vida de dos agentes rurales en Aspa (Lérida) el día 21 de enero de 2017.

 

Los presidentes y las respectivas juntas directivas de las dos entidades consideran necesaria una sentencia ejemplarizante y la depuración de responsabilidades “hasta la última consecuencia”. Federación y ONC entienden preciso dar este paso hacia adelante como muestra de repulsa de los cientos de miles de cazadores españoles a este acto criminal. Los hechos pudieran ser constitutivos de dos delitos de asesinato, atentado a la autoridad, y tenencia ilícita de armas.

 

Ambas entidades consideran los hechos muy graves por cuanto el doble crimen se produjo prevaliéndose el culpable de una situación de superioridad notoria: los agentes estaban inermes frente al agresor. El autor además –siempre supuestamente- ejecutó a los dos trabajadores en despoblado sin que nadie pudiera auxiliar a las víctimas.

 

Sergio Sánchez y Juan Antonio Sarasqueta, presidentes de la Federación Catalana de Caza y la ONC respectivamente, han aprovechado para hacer pública su repulsa a este comportamiento y “reconocer la labor de los agentes rurales y cuerpos de seguridad en la protección de la fauna y el medio ambiente”. Igualmente han destacado lo inusual de este comportamiento y el carácter respetuoso de la inmensa mayoría de los cazadores con la labor de estas personas.

 

La personación - por primera vez - en un procedimiento penal como éste es nuestro reconocimiento a las víctimas y a sus familias y una muestra de nuestra solidaridad. También expresa consternación por un acto vil que deja huérfanos y viudas” han declarado ambos presidentes. Ambas entidades han encargado el ejercicio de la acción popular al abogado Santiago Ballesteros, reconocido experto en la materia.

 

Para terminar han remarcado su compromiso en la lucha contra la caza ilegal y contra todos aquellos desaprensivos que amparados por una licencia de caza manchan la imagen de un colectivo que ha hecho de la conservación y el respeto uno de sus valores.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar