Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA CONDEMNA ELS ATACS A CAÇADORSLa Federació Catalana de Caça condemna els atacs a caçadors

La Federació Catalana de Caça condemna els atacs a caçadors

La Federació Catalana de Caça condemna els atacs a caçadors

La Federació Catalana de Caça condemna els atacs a caçadors

La Federació Catalana de Caça condemna els atacs a caçadors

13/02/2017
Lamentablement, els atacs a caçadors i les seves pertinences comencen a ser una pràctica habitual, l´últim cas a Almoster (Tarragona). La FCC no permetrà que aquests menyspreables i covards actes passin desapercebuts ni que els culpables quedin impunes.

Malauradament, els actes de vandalisme i les actituds incíviques en contra del col·lectiu de caçadors s’estan incrementant d’una manera exponencial. Aquest passat cap de setmana, a  Almoster n’hem viscut una nova i desagradable mostra, quan després d’una batuda els caçadors s’han trobat els seus cotxes amb totes les rodes punxades i els cartells de senyalització de batuda destrossats i tirats a terra –un fet especialment greu ja que la trencadissa d’aquestes senyalitzacions pot derivar en una situació de risc per a la seguretat de les persones-.

 

L’any passat, per aquestes mateixes dates, en una Reserva del Parc natural de la serra del Montsant (Tarragona) ja va haver-hi un incident similar i també hem tingut constància d’alguns enfrontaments rellevants amb agressions incloses en els últims mesos.  

 

Des de la Federació Catalana de Caça sempre hem manifestat la nostra voluntat de diàleg i col·laboració amb tothom per tal d’aconseguir un equilibri i respecte entra la realització de la nostra activitat i altres usos dels espais naturals, però de cap de les maneres permetrem que aquests atacs passin desapercebuts ni quedin impunes. Per aquest motiu, ens posem al costat dels caçadors i la societat afectada per interposar la corresponent denúncia, en aquesta ocasió i en qualsevol altre incident que es pugui produir.

 

Aquestes actuacions menyspreables parlen per si soles del/s autor/s de les mateixes. Mitjançant aquests actes perden la raó, perden el dret a ser escoltats i es desqualifiquen a si mateixos com a persones i a qualsevol motiu que creguin que justifiqui aquests actes.

 

El respecte i el civisme, fins i tot amb aquells amb els quals no estàs d’acord, és la norma bàsica de la convivència i procurarem per tots els mitjans que la justícia atrapi el/s responsable/s i paguin pel que han fet.   

 


 

La Federación Catalana de Caza condena los ataques a cazadores

 

Lamentablemente, los ataques a cazadores y sus pertenencias empiezan a ser una práctica habitual, el último caso en Almoster (Tarragona). La FCC no permitirá que estos despreciables y cobardes actos pasen desapercibidos ni que los culpables queden impunes.

 

Desgraciadamente, los actos de vandalismo y las actitudes incívicas en contra del colectivo de cazadores se están incrementando de una manera exponencial. Este pasado fin de semana en Almoster hemos vivido una nueva y desagradable muestra cuando, después de una batida los cazadores se han encontrado sus coches con todas las ruedas pinchadas y los carteles de señalización de batida destrozados y tirados en el suelo – un hecho especialmente grave ya que la rotura de estas señalizaciones puede derivar en una situación de riesgo para la seguridad de las personas-.

 

El año pasado, en estas mismas fechas, en una Reserva del Parque natural de la Serra del Montsant (Tarragona) ya hubo un incidente similar y también hemos tenido constancia de algunos enfrentamientos relevantes con agresiones incluidas en los últimos meses.   

 

Desde la Federación Catalana de Caza siempre hemos manifestado nuestra voluntad de diálogo y colaboración con todo el mundo para conseguir un equilibrio entre la realización de nuestra actividad y otros usos de los espacios naturales, pero de ninguna de las maneras permitiremos que estos ataques pasen desapercibidos ni queden impunes. Por este motivo, nos ponemos al lado de los cazadores y la sociedad afectada para interponer la correspondiente denuncia, en esta ocasión y en cualquier otro incidente que se pueda producir.

 

Estas actuaciones menospreciables hablan por sí solas del/de los autor/es de las mismas. Mediante estos actos pierden la razón, pierden el derecho a ser escuchados y se descalifican a sí mismos como personas y a cualquier motivo que crean que justifique estos actos.

 

El respeto y el civismo, hasta con aquellos con los que no estás de acuerdo, es la norma básica de la convivencia y procuraremos por todos los medios que la justicia atrape el/los responsable/es y paguen por lo que han hecho.   

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar