Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA RAÓ, LA REFLEXIÓ TRANQUIL·LA I EL RESPECTE, PER SOBRE DE L’ODI I L’INSULT INJUSTIFICATFederació Catalana de Caça 25/01/2017
La razón, la reflexión tranquila y el respeto, por encima del odio y el insulto injustificado

Malauradament, des del passat dissabte ens trobem en estat de xoc. Vivim uns dies de profunda tristor, consternació, dolor i rebuig davant el tràgic assassinat de dos membres del cos d’Agents Rurals de Catalunya a causa dels trets intencionats d’un veí de Vacarisses, que d’una manera execrable va acabar amb la vida d’aquests dos servidors del poble de Catalunya, que amb el seu encomiable treball (i el de la resta dels seus companys del cos d’Agents Rurals), vetllen amb professionalitat, cura i estima per un correcte ús, accés i manteniment del medi natural.

 

Tot el col·lectiu de caçadors de Catalunya i de la resta de l’Estat estem consternats davant la brutal i injustificable acció d’Ismael Rodríguez i tan sols podem esperar que la justícia actuï amb el màxim rigor i exemplaritat i sigui castigat amb la pena més alta possible. Volem reiterar, una vegada més i les que faci falta, la nostra repulsa davant aquest fet, enviar el nostre condol i estima a les famílies dels agents rurals assassinats i tornar a transmetre tot el nostre respecte i consideració envers el cos d’Agents Rurals, amb els quals ens uneix una excel·lent relació i amb els que sovint treballem en estreta col·laboració.

 

Dit això, malgrat que en moments com aquests sembla increïble que haguem de fer aquest tipus d’escrits, ens semblen absolutament menyspreables, forassenyades, oportunistes, mancades de raó, coherència, del respecte degut i, en ocasions, fins i tot delictives, les declaracions d’alguns col·lectius, persones a títol individual i algunes organitzacions constituïdes com a partits polítics (com el PACMA), que han aprofitat aquests lamentables i injustificables fets, comesos per una persona amb nom i cognoms i no pel col·lectiu de caçadors, amb el qual ho volen identificar barroerament.

 

Durant aquests dies hem escoltat i llegit declaracions fetes des de la ignorància, amb malvolença, absoluta falta d’objectivitat i de respecte, plenes de falsedats, totalment injustes i, com ja hem dit, en alguns casos constitutives de delicte –si procedeix, actuarem legalment contra aquest tipus de manifestacions – mitjançant les quals ens han titllat d’assassins, bojos, violents, agressius, psicòpates i una llarga llista de desqualificacions, improperis i insults; però el més greu i lamentable de tot això és que gairebé en cap d’aquests escrits –molts d’ells realitzats des de l’anonimat que proporcionen les xarxes socials- han fet el que realment calia que és solidaritzar-se amb el dolor de les víctimes, el cos d’Agents Rural i fer una crida a la reflexió tranquil·la i a la presa de decisions per tal d’evitar en un futur accions com aquestes.

 

Considerem imperdonables aquests tipus de declaracions que posen en evidència la falta d’ètica d’alguns d’aquests col·lectius i persones. A tot arreu hi ha ovelles negres i cal tenir molta cura a l’hora de criminalitzar un col·lectiu, organització i/o entitat per les accions d’un sol individu.

 

Des de la Federació Catalana de Caça, tal i com ja va manifestar l’Oficina Nacional de la Caça en un comunicat de premsa, considerem molt greus aquestes calumnioses acusacions que assenyalen al col·lectiu de caçadors com a persones agressives i amb tendències assassines –l’ONC, ja ha interposat la denúncia corresponent-.

 

Acabem aquest escrit, que desitjaríem no haver hagut d’escriure mai en uns moments com aquests, repetim que els caçadors estem profundament consternats per la mort dels dos agents rurals i enviem tot el nostre suport i acompanyament a les famílies i al conjunt d’Agents Rurals de Catalunya, que està passant per moments difícils, i ens posem a la seva disposició per tot allò que calgui.

 


 

Desgraciadamente, desde el pasado sábado nos encontramos en estado de shock. Vivimos unos días de profunda tristeza, consternación, dolor y rechazo ante el trágico y desgraciado asesinato de dos miembros del cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña a causa de los disparos intencionados de un vecino de Vacarisses, que de una manera execrable terminó con la vida de estos dos servidores del pueblo de Cataluña, que con su encomiable trabajo (y el del resto de sus compañeros del cuerpo de Agentes Rurales), velan con profesionalidad, cuidado y aprecio por un correcto uso, acceso y conservación del medio natural.

 

Todo el colectivo de cazadores de Cataluña y del resto del Estado estamos consternados ante la brutal e injustificable acción de Ismael Rodríguez y sólo podemos esperar que la justicia actúe con el máximo rigor y ejemplaridad y sea castigado con la pena más alta posible. Queremos reiterar, una vez más y las que haga falta, nuestra repulsa ante este hecho, enviar nuestro pésame y cariño a las familias de los agentes rurales asesinados y volver a transmitir todo nuestro respeto y consideración hacia el cuerpo de Agentes Rurales, con los que nos une una excelente relación y con los que a menudo trabajamos en estrecha colaboración.

 

Dicho esto, a pesar de que en momentos como estos parece increíble que tengamos que hacer una comunicación como esta, nos parecen absolutamente despreciables, insensatas, oportunistas, carentes de razón, coherencia y del respeto debido y, en algunos casos, incluso delictivas, las declaraciones de ciertos colectivos, personas a título individual e incluso algunas organizaciones constituidas como partidos políticos, como el PACMA, que han aprovechado estos lamentables e injustificables hechos, cometidos por una persona con nombre y apellidos, y no por el colectivo de cazadores, con el que de una manera burda lo quieren identificar.

 

Durante estos días hemos escuchado y leído declaraciones hechas desde la ignorancia, con malevolencia, absoluta falta de objetividad y de respeto, llenas de falsedades, totalmente injustas y, como ya hemos dicho, en algunos casos constitutivas de delito -si procede, actuaremos legalmente contra este tipo de manifestaciones - mediante las cuales nos han tachado de asesinos, locos, violentos, agresivos, psicópatas y una larga lista de descalificaciones, improperios e insultos; pero lo más grave y lamentable de todo esto es que casi en ninguno de dichos escritos -muchos de ellos realizados desde el anonimato que proporcionan las redes sociales- han hecho lo que realmente era necesario, que es solidarizarse con el dolor de las familias de las víctimas, el cuerpo de Agentes Rural y hacer una llamada a la reflexión tranquila y la toma de decisiones para evitar en un futuro acciones como estas.

 

Consideramos imperdonables este tipo de declaraciones que ponen de relieve la falta de ética de algunos de estos colectivos y personas. En todas partes hay ovejas negras y hay que tener mucho cuidado a la hora de criminalizar un colectivo, organización y / o entidad por las acciones de un solo individuo.

 

Desde la Federación Catalana de Caza, tal y como ya manifestó la Oficina Nacional de la Caza en un comunicado de prensa, consideramos muy graves estas calumniosas acusaciones que señalan al colectivo de cazadores como personas agresivas y con tendencias asesinas –la ONC, ya ha interpuesto la denuncia correspondiente-.

 

Acabamos este escrito, que desearíamos no haber tenido que escribir nunca en unos momentos como estos, repitiendo que los cazadores estamos profundamente consternados por la muerte de los dos agentes rurales y enviando todo nuestro apoyo y acompañamiento a las familias y al conjunto de Agentes Rurales de Cataluña que están pasando por momentos difíciles, al mismo tiempo que nos ponemos a su disposición para todo lo que sea necesario

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar