Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EN MARXA LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER CONTROLAR I PREVENIR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA FAUNA CINEGÈTICAEn marxa la comissió interdepartamental per controlar i prevenir els danys produïts per la fauna cinegètica

Moment de la reunió de la Comissió interdepartamental presidida per la consellera Meritxell Serret

Un altre moment de la reunió

19/01/2017
La consellera Meritxell Serret insisteix en l’objectiu d’equilibrar l’ecosistema i buscar un nivell sostenible de poblacions de fauna cinegètica.

El Departament d’Agricultura ha desplegat un pla d’actuacions davant les sobrepoblacions de determinades espècies que provoquen danys a l’agricultura, accidents i problemes de salut.


“Equilibrar l’ecosistema i buscar unes poblacions estables de fauna cinegètica que no generin tants conflictes és l’objectiu final de les actuacions que s’estan impulsant des del Departament d’Agricultura”, segons ha explicat avui la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la constitució de la Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscs i Danys produïts per les espècies cinegètiques. Meritxell Serret ha explicat que s’està treballant sobre els impactes que tenen els danys de la fauna cinegètica en sanitat animal, salut per les persones, agricultura i ramaderia, accidents i seguretat a les vies de comunicació i a la pròpia biodiversitat de Catalunya.
 
La consellera ha presidit avui la creació d’aquesta nova comissió que és una de les accions concretes que contempla del Pla de prevenció de danys impulsat pel Departament d’Agricultura. La comissió està integrada per representants del Departament d’Agricultura, Economia, Salut, de Territori i Sostenibilitat i Interior i  coordinarà les accions entre els diferents departaments atès que la problemàtica actual és absolutament transversal i afecta a gran part del país.
 
La reunió d’avui ha servit per establir un pla de treball i proposar i avaluar les estratègies a seguir per  garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscs i danys per part dels diferents departaments de la Generalitat. La comissió també elaborarà instruments que impulsin l’aplicació dels principis de bones pràctiques i conductes recomanables per prevenir danys i evitar riscos. A més, promourà treballs de diagnosi i coneixement per aplicar i millorar la implantació de polítiques de prevenció.
 
El Pla de prevenció dels danys i riscos originats per la fauna cinegètica té com a objectiu general establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per tal de fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques.
 
Un nou Pla d’actuacions amb una visió integral i més efectiva
 
La situació d’increment descontrolat de determinades espècies de fauna cinegètica requereix d’una actuació transversal, un treball interdepartamental a nivell de la Generalitat i interadministratiu i la implicació dels diferents sectors de manera global (caçadors, pagesos, indústries càrnies, universitats i grups de recerca, etc.) Per tant, segons Serret “cal transformar el paradigma actual, modificar lleis i normes, cercar noves tecnologies i bones pràctiques, formar i informar els ciutadans i emprendre el camí cap a aquesta nova situació amb poblacions equilibrades i ben distribuïdes pel territori”.
 
L’estratègia que el Departament d’Agricultura posa a sobre la taula és la necessitat d’equilibrar l’ecosistema i el repte és buscar un nivell sostenible d’aquestes poblacions de fauna cinegètica perquè estiguin en equilibri i enlloc de ser un problema siguin una oportunitat en els territoris rurals.
 
Un conjunt de mesures per equilibrar l’ecosistema
 
El pla s’estructura en 3 eixos principals: les millores del marc legal, la coordinació i la participació, i les accions de millora en gestió i prevenció.
 
Millores del Marc legal
 
  • Elaboració i tramitació al Parlament d’una Llei de Caça de Catalunya : La nova Llei ( l’existent és del 1970) ha de contribuir a la gestió sostenible dels ecosistemes i a l’equilibri territorial. Ha de tenir en compte les diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania i convertir-se en un veritable motor de dinamització i d’orientació dels sectors econòmics i del desenvolupament rural i de muntanya.
  
  • Elaboració i tramitació interdepartamental del Decret de comercialització de carn  de caça : Aquest Decret, consensuat amb els sectors implicats i en fase final d’elaboració per part dels departaments de Salut i d’Agricultura, establirà els requisits sanitaris de recollida, transport i comercialització de la fauna cinegètica. L’objectiu és regular la comercialització de la carn de caça per garantir la seguretat i fomentar una activitat econòmica lligada a la gastronomia i al territori.
 
Coordinació i participació de l’administració i agents implicats
 
  • Constitució de la Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscos i Danys d’Espècies Cinegètiques.
 
  • Creació d’òrgans de coordinació per a la prevenció de danys en zones de seguretat. En aquestes zones, d’alta densitat urbana, la gestió és compartida i es farà amb els seus promotors, fonamentalment ajuntaments, i amb la implantació d’un sistema mixt de control dels danys entre l’Administració, els caçadors i els pagesos.  S’han iniciat dinàmiques en aquest sentit en algunes zones amb èxit, com el Baix Llobregat o Lleida, i es pretén ampliar-les a altres zones. Es tracta d’intensificar i millorar també  els mecanismes de control ja existents en les anomenades zones de seguretat (zones on no es pot caçar per la seva proximitat amb els nuclis urbans).
 
  • Desenvolupament de plans pilot de prevenció i mitigació dels danys a comarques amb problemàtiques específiques i per espècies determinades.Aquests plans pilot s’han començat a planificar de manera específica per territoris i problemàtiques molt concretes. Si els resultats són positius estan pensats perquè es puguin també transferir ràpidament i adaptar a la resta d’indrets de centrats en Catalunya on hi hagi situacions anàlogues. Una gran part dels plans estaranel senglar, que és l’espècie que en aquests moments origina més conflictes pel que fa a accidents de trànsit (86% dels accidents amb espècies cinegètiques), danys al sector primari (48% de les autoritzacions excepcionals) i el risc sanitari per a la ramaderia i per a les persones..  
 
Accions de millora de la gestió i de la prevenció
 
  • Unitat administrativa específica i dotació per fer front al problema dels danys. L’objectiu és agilitar i harmonitzar tota l’actuació en l’àmbit de Catalunya, alhora que es gestiona la informació  i es coordinen les actuacions en un únic lloc. Aquesta és una mesura que ja està en funcionament des del mes de novembre. Permet entre d’altres una millora i simplificació de la tramitació dels expedients per danys.
 
  • Ampliació del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge. S’amplia amb l’extensió a malalties d’interès humà i d’interès per a les espècies salvatges, i la implantació d’un control més efectiu.
 
  • Estudi i diagnosi de les causes del problema i dels efectes econòmics dels danys envers el parc automobilístic, l’agricultura i la ramaderia. L’objectiu és conèixer per actuar millor i prevenir.  És totalment necessari recollir informacions dels diferents territoris i afectacions,  fer valoracions i estudiar noves propostes per poder lluitar contra les sobrepoblacions de determinades espècies i per prevenir danys. Cal fer una gestió cinegètica com a funció social i equilibradora de l’ecosistema, que inclogui recerca, desenvolupament, i transferència tecnològica en matèria de prevenció de riscos i de danys, i també gestió agrària preventiva
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar