Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

NOVETATS DE L´IMPOST DE SOCIETATS. UNA NOVA MODIFICACIÓFederació Catalana de Caça 27/11/2015

Com recordarem tots en la regulació del Impost sobre Societats per al 2015, en un primer moment es va produir l’eliminació total de l’exempció per les associacions sense finalitat lucrativa, amb lo qual totes les societats de caçadors quedaven obligades a presentar declaració de l’Impost. Es perdia el límit dels 100.000 euros per sota del qual no s’havia de declarar.

 

Posteriorment vàrem assistir a un pas enrere i l’Administració va restablir un límit per sota del qual no es tindria que declarar i que es va fixar en 50.000 euros.

 

Ara y en els PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT, Llei 48/2015 de 29 d’octubre de 2015 i en el article 63, es modifica novament el tema de l’exempció de l’obligació de declarar de les associacions sense finalitat lucrativa que tributen en el règim de les Entitats parcialment exemptes.

 

Aquest nou redactat sobre el punt que interessa a les societats de caçadors es el següent:

 

Estableix uns nous límits per sota del quals no existirà la obligació de declarar que entra en vigor a partir de 1-1-2015;

 

a)     Que els ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.

b)     Que els ingressos per rendes no exemptes no superin els 2,000 euros anuals. (Rendes de naturalesa diferent a les que son pròpies de l’activitat)

c)      Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

 

Complint els tres requisits la societat de caçadors quedarà exempta de l’obligació de presentar l’Impost de Societats.

 

Sempre a condició que no es faci qualsevol activitat que pugui tenir la consideració d’activitat econòmica per part de l’Agencia Tributaria dons en aquest supòsit es produiria l’obligació de declarar per la via dels punts b) i c)

 

Es recupera dons parcialment la situació que existia pels anys 2014 i anteriors en que el límit estava en els 100.000 euros.

 

Si be la carga fiscal hagués estat pràcticament nul·la (les activitats pròpiament de la societat eren las exemptes) si que s’haguessin tingut que suportar las cargues indirectes de gestió, comptabilitat, administració, etc.

 

Creiem oportú recordar que la existència d’una activitat no exempta (es a dir diferent de la pròpia de la societat de caçadors/ quotes de socis) que fos qualificada  per l’Agencia Tributaria como activitat econòmica i que superes els 2.000 euros anuals, significaria la pèrdua de l’exempció de l’obligació de declarar i això vindria determinat per la superació de la segona (lletra b) de las condicions exposades en la circular.

 

Això es el cas en que es trobaria la Societat que fes comercialització de carn de procedent de la cacera i que superes aquest segon límit dels 2.000 euros.

 

Tal com vàrem informar oportunament cal que les Societats es mantinguin al marge de tot allò que pugui ser considerat com activitat econòmica (ordenació i organització centralitzada per la Societat de qualsevol esdeveniment).

 

Es certament difícil complir amb aquest requisit però ens consta de que els criteris que està aplicant l’Agencia Tributaria en aquest tema, aconsella que la Societat es mantingui com a mera recaptadora de quotes socials sense mes.

 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

 

Barcelona, 27 de novembre de 2015

 

Eduard Fernández

Assessor Fiscal de la Federació Catalana de Caça

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar