Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

LA RFEC INSTA A PEDRO SÁNCEZ AL CESSAMENT DE LA MINISTRA IONE BELARRA PELS SEUS ATACS D'ODI CONTRA EL COL·LECTIU CAÇADORLa RFEC insta a Pedro Sáncez al cessament de la ministra Ione Belarra pels seus atacs d'odi contra el col·lectiu caçador

02/02/2023
La responsable de la cartera d'Afers Socials ha acusat els caçadors i caçadores de “maltractadors, d'utilitzar els gossos com a eines i de voler-ne la desprotecció”

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) ha instat per carta el president del Govern, Pedro Sánchez, el cessament de la ministra d'Afers Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, davant les falses i greus acusacions abocades recentment cap als caçadors i els grups parlamentaris que rebutgen la Llei Animalista que es votarà al Congrés el proper dijous 9 de febrer.

 

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Galgo el passat 1 de febrer, la ministra juntament amb altres càrrecs públics de la formació morada, com la secretària d'Estat per a l'Agenda 2030, Lilith Verstrynge, o el director general de Drets dels Animals , Sergio García Torres, han aprofitat per llançar una sèrie de missatges d'odi cap al sector cinegètic en acusar els caçadors de “maltractadors, d'abandonar els gossos en finalitzar la temporada de caça o d'usar-los com a eines”

 

La federació considera d'“extrema gravetat” les declaracions abocades recentment per una ministra al seu perfil a la xarxa social Twitter, amb què tracta de coaccionar la ciutadania i la resta de grups al Congrés per intentar amagar que la llei anirà al Congrés dels Diputats gràcies al suport que Podem va donar a totes les esmenes que es van aprovar, inclosa la que excloïa de l'àmbit d'aplicació de la llei a la caça, els animals a l'esport i als gossos de treball.

 

En aquest sentit, la RFEC ha acusat Podem de ser “còmplice” de tot el que està passant, en conèixer perfectament l'esmena del PSOE, accelerar la celebració de la comissió on es votaven totes les esmenes i votar favorablement el dictamen de la llei perquè el projecte vagi al Congrés en els termes actuals.

 

El president federatiu, Manuel Gallardo, ha demanat a Podem que “deixi de disfressar de benestar animal una llei amb què només volen seguir vivint dels diners públics i tenir presència en organitzacions socials, i per això han creat la mentida que els animals estan desprotegits”.

 

La RFEC, com l'entitat més representativa del sector cinegètic, no permetrà que representants dels poders públics danyin, ofenguin i menyscabin falsament els caçadors i tots aquells que s'oposen al projecte de Llei, per la qual cosa ha instat el president del Govern el cessament de la ministra de manera immediata.

 

ELS GOSSOS DE CAÇA JA ESTAN PROTEGITS

 

Tots els gossos, inclosos els de caça, ja estan protegits per l'article 337 del Codi Penal i per les més de 80 normes, lleis orgàniques, lleis ordinàries, reials decrets i legislació autonòmica incloses dins del Codi de Protecció i Benestar Animal, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat i actualitzat a setembre de 2022.

 

A més, tots els gossos de caça ja estan identificats amb una cartilla sanitària i microxip, vinculats així als seus legítims amos i identificats als diferents sistemes autonòmics.

 

EL 9 DE FEBRER CONTINUA LA TRAMITACIÓ DE LA LLEI

 

El Ple del Congrés dels Diputats debatrà, el proper dijous 9 de febrer, el Projecte de Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals i el Projecte de Llei Orgànica de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria de maltractament animal.

 

Amb vista a aquesta propera votació, la RFEC confia que l'exclusió de la caça i l'esport de l'àmbit d'aplicació del projecte es mantingui després de l'aprovació de l'esmena transaccional presentada pel PSOE i que compta amb el suport del Partit Popular (PP), VOX, Ciutadans (Cs) i el Partit Nacionalista Basc (PNB).

 

 


 

La RFEC insta a Pedro Sánchez el cese de la ministra Ione Belarra por sus ataques de odio a los cazadores

 

  • La responsable de la cartera de Asuntos Sociales ha acusado a los cazadores de “maltratadores, de utilizar a los perros como herramientas y de querer su desprotección”

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha instado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese de la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ante las falsas y graves acusaciones vertidas recientemente hacia los cazadores y los grupos parlamentarios que rechazan la Ley Animalista que se votará en el Congreso el próximo jueves 9 de febrero.

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Galgo el pasado 1 de febrero, la ministra junto a otros cargos públicos de la formación morada, como la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, o el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, han aprovechado para lanzar una serie de mensajes de odio hacia el sector cinegético al acusar a los cazadores de “maltratadores, de abandonar los perros al finalizar la temporada de caza o de usarlos como herramientas”

 

La federación considera de “extrema gravedad” las declaraciones vertidas recientemente por una ministra en su perfil en la red social Twitter, con las que trata de coaccionar a la ciudadanía y al resto de grupos en el Congreso para intentar esconder que la ley va a ir al Congreso de los Diputados gracias al apoyo que Podemos dio a todas las enmiendas que se aprobaron, incluida la que excluía del ámbito de aplicación de la ley a la caza, los animales en el deporte y a los perros de trabajo.

 

En este sentido, la RFEC ha acusado a Podemos de ser “cómplice” de todo lo que está pasando, al conocer perfectamente la enmienda del PSOE, acelerar la celebración de la comisión donde se votaban todas las enmiendas y votar favorablemente al dictamen de la ley para que el proyecto vaya al Congreso en los términos actuales.

 

El presidente federativo, Manuel Gallardo, ha pedido a Podemos que “deje de disfrazar de bienestar animal a una ley con la que solo quieren seguir viviendo del dinero público y tener presencia en organizaciones sociales, y para ello han creado el bulo de que los animales están desprotegidos”.

 

La RFEC, como la entidad más representativa del sector cinegético, no va a permitir que representantes de los poderes públicos dañen, ofendan y menoscaben falsamente a los cazadores y a todos aquellos que se oponen al proyecto de Ley, por lo que ha instado al presidente del Gobierno el cese de la ministra de forma inmediata.

 

LOS PERROS DE CAZA YA ESTÁN PROTEGIDOS

 

Todos los perros, incluidos los de caza, ya están protegidos por el artículo 337 del Código Penal y por las más de 80 normas, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos y legislación autonómica que están incluidas dentro del Código de Protección y Bienestar Animal, publicado en el Boletín Oficial del Estado y actualizado a septiembre de 2022.

 

Además, todos los perros de caza ya están identificados con una cartilla sanitaria y microchip, vinculados así a sus legítimos dueños e identificados en los diferentes sistemas autonómicos.

 

EL 9 DE FEBRERO CONTINÚA LA TRAMITACIÓN DE LA LEY

 

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá, el próximo jueves 9 de febrero, el Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales y el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.

 

De cara a esa próxima votación, la RFEC confía en que la exclusión de la caza y el deporte del ámbito de aplicación del proyecto se mantenga tras la aprobación de la enmienda transaccional presentada por el PSOE y apoyada por Partido Popular (PP), VOX, Ciudadanos (Cs) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar