Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVAFederació Catalana de Caça 27/01/2023
En relació al judici per l’acomiadament del treballador de la RT de Lleida el Sr. Ramon Mayench

Rebuda el passat 17 de gener la Sentència amb el número 17/2023 sobre aquest contenciós, la Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça ha decidit recórrer l’esmentada Sentència, emesa per la Sra. Montserrat Martínez Porcel, jutgessa substituta de Reforç del Jutjat de lo Social núm. 2 de Lleida, que, per una banda, estima la demanda del Sr. Ramon Mayench Cots en considerar improcedent el seu acomiadament (bàsicament per la prescripció de les faltes) i, d’altra, desestima la seva petició d’indemnització per vulneració de drets fonamentals en quantia de 25.000 €, en declarar que no s’ha produït aquesta vulneració. 

 

La Federació Catalana de Caça va procedir a l’acomiadament del treballador Sr. Ramon Mayench Cots per, entre altres motius, considerar una falta molt greu que el treballador aprofités el seu lloc de treball per derivar feines que els federats encarregaven a la Federació i que estan incloses dintre de la quota anual que les Societats de Caçadors abonen a la Federació, per derivar-les a una altra empresa (Centre Gestor de Clubs SCP, propietat de la dona i del sogre del Sr. Ramon Mayench), sense el consentiment dels Presidents de les Societats de Caça i cobrant per aquests serveis. També va considerar un fet molt greu que realitzés altres feines remunerades i a títol personal per a Societats de Caçadors en horari laboral i que vengués emissores en efectiu i sense factura als federats per un cost superior al que la Federació les comprava. 

 

D’acord amb la part dispositiva de la Sentència la Federació Catalana de Caça pot optar entre readmetre al senyor Ramon Mayench Cots, treballador de la Representació Territorial de la FCC a Lleida des de 1996, al mateix lloc i condicions de treball que regien abans del seu acomiadament el dia 7 de maig de 2021, o indemnitzar-lo en la quantitat de 95.853,60 euros. 

 

En cas d'optar per la readmissió, la FCC hauria d’abonar al Sr. Ramon Mayench Cots els salaris deixats de percebre des del dia 7 de Maig de 2021 fins el 17 de Gener de 2023 ambdós inclosos, a raó de 133,13 euros bruts diaris, a més de les quotes de Seguretat Social durant el període corresponent a aquests salaris. 

 

Motius pels quals la Federació Catalana de Caça presenta recurs contra la sentència: 

 

Al marge d’altres consideracions legals, la Federació Catalana de Caça presentarà l’esmentat recurs contra la Sentència en considerar que els motius pels quals es va acomiadar al Sr. Mayench són reals, abans de la sentència i ara també, i en bona part, aquells han quedat provats en el decurs del judici. 

 

De fet, en aquesta Sentència queden constatats de manera fefaent molts dels motius presentats per la FCC com a justificació de l’acomiadament, però no són considerats per la Jutgessa perquè entén que la majoria d’ells han prescrit. 

 

La Jutgessa considera que la FCC no ha aportat les proves suficients per sustentar la seva acusació. És el cas, per exemple, en que diu que la Federació no havia explicat al Sr. Ramon Mayench, de manera explícita, alguns del serveis que es presten de manera gratuïta a les Societats de Caçadors, com son l’assessorament i tramitació de les eleccions a les juntes directives; un servei que el Sr. Ramon Mayench derivava a aquesta empresa externa de la seva dona, cobrant una quantitat per l’esmentada gestió i vulnerant la Llei Orgànica de Protecció de Dades en cedir les dades de les Societats de Caçadors a un tercer sense el seu consentiment. 

 

Recordem que l’acomiadament del Sr. Ramon Mayench va tenir lloc arran de les denúncies presentades per diferents Societats de Caçadors de la Representació Territorial de la FCC a Lleida davant de la Federació Catalana de Caça per mala praxi i l’incompliment reiterat de diferents preceptes vinculats amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades per part del Sr. Ramon Mayench, treballador de la RT de Lleida. Després d’una exhaustiva investigació i comprovació de la veracitat dels fets denunciats i la realització d’una auditoria de comptes, els membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça van decidir finalment el 7 de maig de 2021, de manera majoritària, finalitzar de forma immediata la relació laboral existent amb el Sr. Ramon Mayench Cots, treballador de la Representació Territorial de la FCC a Lleida. 

 

Tant la decisió d’acomiadar al Sr. Ramon Mayench com la de presentar el recurs en contra de la sentència núm. 17/2023, com totes les adoptades per part de la Junta Directiva de la FCC, es fonamenten en criteris objectius, prioritzant, per sobre de qualsevol altra consideració, la correcta i sostenible gestió de la FCC i les seves Territorials i el bon servei i representació als nostres federats/es i societats de caçadors/es. 

 

A Barcelona, el 27/01/2023 

 

Sergi Sánchez Mateu 

President de la Federació Catalana de Caça 

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar