Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

EL PSOE SE COMPROMET A EXCLUIR L'ESPORT DE LLEI DE BENESTAR ANIMALEl PSOE se compromet a excluir l'esport de Llei de Benestar Animal

04/11/2022
Diputats del grup parlamentari socialista al Congrés es reuneixen amb representants de la Comissió de Federacions amb Animals

El grup parlamentari del Partit Socialista al Congrés dels Diputats (PSOE) s'ha compromès a excloure de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals tots els animals utilitzats en les diferents modalitats de les federacions esportives, que veurien limitades o fins i tot prohibides amb aquest text moltes de les seves modalitats reconegudes pel propi Consell Superior d'Esports (CSD).

 

Així ho han traslladat en una reunió els diputats Juan Francisco Serrano, Begoña Nasarre i Herminio Sancho, a representants de la Reial Federació Espanyola de Caça, de Pesca i Càsting, de Colombicultura, de Galgos, d'Esports d'Hivern, i de Tir al Vol, en representació de la Comissió de Federacions amb Animals on s'integren fins a nou Federacions Esportives Espanyoles.

 

Els socialistes han defensat que l'esmena presentada pel PSOE en què s'exclouen els animals emprats en activitats esportives reconegudes pel CSD, a més dels gossos de caça, rehales, aus de falconeria i animals auxiliars, continuarà endavant en la seva tramitació dins de la Comissió de Drets Socials, on esperen comptar amb el suport d'altres grups polítics.

 

Durant la trobada, les entitats esportives han mostrat el seu rebuig al text, entre altres motius, per la manca de consens social, les diferents anomalies que presenta i el conflicte de competències, a més de la inseguretat jurídica d'articles com el 70, amb què es faria inviable l'enregistrament i la divulgació de reportatges de caça, pesca i naturalesa en mitjans de comunicació i xarxes socials.

 

Per això, des de la Comissió de Federacions amb Animals es fa una 'valoració positiva d'aquesta trobada' en què el principal partit de Govern 'dona suport a l'Esport amb animals i les seves particularitats', i on s'espera que esmenes com aquestes surtin endavant “perquè no es posi en perill les modalitats de les Federacions en què participen animals”.

 

REBUIG DE L'ESPORT ESPANYOL

 

El rebuig de les Federacions Esportives Espanyoles amb animals a la Llei de Benestar Animal ha estat unànime per les repercussions importants que tindria el text en l'àmbit esportiu nacional i internacional. Després de l'aprovació del Projecte de llei al Consell de Ministres l'1 d'agost passat, des de la Comissió de Federacions amb Animals i l'Associació de l'Esport Espanyol (ADESP) es va emetre un comunicat conjunt en què s'exposen les anomalies del projecte de llei.

 


 

 

El PSOE se compromete a excluir al deporte de la Ley de Bienestar Animal

 

  • Diputados del grupo parlamentario socialista en el Congreso se reúnen con representantes de la Comisión de Federaciones con Animales

 

El grupo parlamentario del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados (PSOE) se ha comprometido a excluir del ámbito de aplicación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, a todos los animales utilizados en las distintas modalidades de las federaciones deportivas, que verían limitadas o incluso prohibidas con este texto muchas de sus modalidades reconocidas por el propio Consejo Superior de Deportes (CSD).

 

Así se lo han trasladado en una reunión los diputados Juan Francisco Serrano, Begoña Nasarre y Herminio Sancho, a representantes de la Real Federación Española de Caza, de Pesca y Casting, de Colombicultura, de Galgos, de Deportes de Invierno, y de Tiro al Vuelo, en representación de la Comisión de Federaciones con Animales donde se integran hasta nueves Federaciones Deportivas Españolas. 

 

Los socialistas han defendido que la enmienda presentada por el PSOE en la que se excluyen a los animales empleados en actividades deportivas reconocidas por el CSD, además de los perros de caza, rehalas, aves de cetrería y animales auxiliares, continuará adelante en su tramitación dentro de la Comisión de Derechos Sociales, donde esperan contar con el apoyo de otros grupos políticos.

 

Durante el encuentro, las entidades deportivas han mostrado su rechazo al texto, entre otros motivos, por la falta de consenso social, las distintas anomalías que presenta y el conflicto de competencias, además de la inseguridad jurídica de artículos como el 70, con el que se haría inviable la grabación y divulgación de reportajes de caza, pesca y naturaleza en medios de comunicación y redes sociales.

 

Por ello, desde la Comisión de Federaciones con Animales se hace una “valoración positiva de este encuentro” en el que el principal partido de Gobierno “respalda y apoya el Deporte con animales y sus particularidades”, y donde se espera que enmiendas como estas salgan adelante “para que no se ponga en peligro las modalidades de las Federaciones en las que participan animales”.

 

RECHAZO DEL DEPORTE ESPAÑOL

 

El rechazo de las Federaciones Deportivas Españolas con animales a la Ley de Bienestar Animal ha sido unánime por las importantes repercusiones que tendría el texto en el ámbito deportivo nacional e internacional. Tras la aprobación del Proyecto de Ley en Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, desde la Comisión de Federaciones con Animales y la Asociación del Deporte Español (ADESP) se emitió un comunicado conjunto en el que se exponen las anomalías del proyecto de Ley.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar