Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

LA RFEC ALERTA QUE LA LLEI DE DRETS DELS ANIMALS PRETÉN LIMITAR EL DRET D'INFORMACIÓ SOBRE LA CAÇALa RFEC alerta que la Llei de Drets dels Animals pretén limitar el dret d'informació sobre la caça

La RFEC alerta que la Llei de Drets dels Animals pretén limitar el dret d'informació sobre la caça

30/09/2022
Els mitjans de comunicació dedicats a la informació sobre caça, pesca i naturalesa denuncien en un manifest remès al Congrés dels Diputats la possible vulneració del dret a la llibertat d'expressió

El projecte conté un article que podria fer inviable l'enregistrament de documentals de caça i la difusió d'imatges a mitjans de comunicació i xarxes socials

 

El president de la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC), Manuel Gallardo, ha mantingut una reunió amb representants dels diferents mitjans de comunicació del sector cinegètic per analitzar les conseqüències que tindria per a aquesta activitat l'aprovació de la Llei de Drets dels Animals, ja que el text podria limitar el dret dinformació sobre lactivitat cinegètica.En una trobada històrica, en què per primera vegada tots els mitjans de comunicació dedicats a la informació sobre caça, pesca i naturalesa s'uneixen en una sola veu, han traslladat a la RFEC un manifest on es denuncia que la llei podria vulnerar el dret a la llibertat dinformació. Aquest document, signat per tots els representants dels mitjans, ha estat remès als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per sol·licitar la modificació de la norma.En concret, el manifest denuncia que l'article 70 del Projecte de Llei de Protecció, Benestar i Drets dels Animals faria inviable l'enregistrament de documentals de caça i la difusió d'imatges en mitjans de comunicació i xarxes socials, en incloure dins l'àmbit de aplicació dels documentals sobre vida silvestre i activitats legals relacionades, a més de la vulneració del dret constitucional a la informació en impedir la captació i la difusió d'aquestes activitats.CENSURA D'UNA ACTIVITAT LEGALTant la RFEC com els professionals de la comunicació de la caça entenen que en aquest article s'han d'excloure dels requisits fixats a la norma les filmacions i posteriors difusions d'escenes de comportament dels animals a la natura, o les filmacions d'activitats cinegètiques i esportives.Aquest article, a més d'atemptar contra la divulgació d'una activitat legal com la caça i la pesca, suposaria una contradicció en termes de política legislativa, ja que xoca frontalment contra el Pla Estratègic Nacional de Gestió Cinegètica recentment aprovat pel Ministeri d'Agricultura. En aquest pla s'advoca per mesures concretes per a la millora de la imatge social de la caça, així com la comunicació, la difusió i la promoció dels beneficis mediambientals i socioeconòmics de l'activitat cinegètica.


El president federatiu, Manuel Gallardo, ha valorat molt positivament la unió del sector audiovisual cinegètic 'que correspon al moment històric d'unió de tot el sector en una situació crítica per a l´activitat'. En aquest sentit, ha destacat la importància dels mitjans de comunicació per donar a conèixer la realitat i els beneficis de la caça per a tota la societat, i ha demanat “treballar junts i no escatimar esforços perquè, si s'aprova aquesta llei, no afecti ni a l'activitat cinegètica ni als mitjans que la difonen”. Gallardo s'ha compromès a traslladar i defensar davant dels grups polítics les demandes i la problemàtica dels professionals audiovisuals del sector, “perquè els mitjans són absolutament necessaris per a la societat i vitals per a la nostra activitat”

 

 


 

La RFEC alerta de que la Ley de Derechos de los Animales pretende limitar el derecho de información sobre la caza

 

  • Los medios de comunicación dedicados a la información sobre caza, pesca y naturaleza denuncian en un manifiesto remitido al Congreso de los Diputados la posible vulneración del derecho a la libertad de expresión

 

  • El proyecto contiene un artículo que podría hacer inviable la grabación de documentales de caza y la difusión de imágenes en medios de comunicación y redes sociales

 

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha mantenido una reunión con representantes de los distintos medios de comunicación del sector cinegético para analizar las consecuencias que tendría para esta actividad la aprobación de la Ley de Derechos de los Animales, ya que el texto podría limitar el derecho de información sobre la actividad cinegética.

 

En un encuentro histórico, en el que por primera vez todos los medios de comunicación dedicados a la información sobre caza, pesca y naturaleza se unen en una sola voz, han trasladado a la RFEC un manifiesto donde se denuncia que la ley podría vulnerar el derecho a la libertad de información. Dicho documento, firmado por todos los representantes de los medios, ha sido remitido a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para solicitar la modificación de la norma.

 

En concreto, el manifiesto denuncia que el artículo 70 del Proyecto de Ley de Protección, Bienestar y Derechos de los Animales haría inviable la grabación de documentales de caza y la difusión de imágenes en medios de comunicación y redes sociales, al incluir dentro del ámbito de aplicación los documentales sobre vida silvestre y actividades legales relacionadas, además de la vulneración del derecho constitucional a la información al impedir la captación y difusión de estas actividades.

 

CENSURA DE UNA ACTIVIDAD LEGAL

 

Tanto la RFEC como los profesionales de la comunicación de la caza entienden que en dicho artículo debe excluirse de los requisitos fijados en la norma las filmaciones y posteriores difusiones de escenas de comportamiento de los animales en la naturaleza, o las filmaciones de actividades cinegéticas y deportivas.

 

Este artículo, además de atentar contra la divulgación de una actividad legal como la caza y la pesca, supondría una contradicción en términos de política legislativa, ya que choca frontalmente contra el Plan Estratégico Nacional de Gestión Cinegética recientemente aprobado por el Ministerio de Agricultura. En este plan se aboga por medidas concretas para la mejora de la imagen social de la caza, así como la comunicación, difusión y promoción de los beneficios medioambientales y socioeconómicos de la actividad cinegética.

 

El presidente federativo, Manuel Gallardo, ha valorado muy positivamente la unión del sector audiovisual cinegético “que se corresponde con el momento histórico de unión de todo el sector en una situación crítica para la actividad”. En este sentido, ha destacado la importancia de los medios de comunicación para dar a conocer la realidad y los beneficios de la caza para toda la sociedad, y ha pedido “trabajar juntos y no escatimar esfuerzos para que, de aprobarse esta ley, no afecte ni a la actividad cinegética ni a los medios que la difunden”. Gallardo se ha comprometido a trasladar y defender ante los grupos políticos las demandas y la problemática de los profesionales audiovisuales del sector, “porque los medios son absolutamente necesarios para la sociedad y vitales para nuestra actividad”.


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar