Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL SECTOR CINEGÈTIC DENUNCIA QUE LA LLEI ANIMALISTA PERSEGUEIX LA CREACIÓ D'UNA XARXA DE GUINGUETESEl sector cinegètic denuncia que la Llei Animalista persegueix la creació d'una xarxa de guinguetes

26/09/2022
El projecte preveu la creació de diferents organismes i subvencions per a sectors animalistes que sufragaran els espanyols a les portes d'una recessió històrica

Després de la difusió d'un impactant vídeo per part del moviment 'Marea Taronja', la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) denuncia que la Llei Animalista, impulsada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, persegueix la creació d'una xarxa de guinguetes entre entitats, organismes, sistemes de registres i plans; amb l'únic objectiu de beneficiar entitats animalistes a costa dels impostos de tots els espanyols.Això es proposa, a més, en un context de crisi mundial generalitzada en què els ciutadans no poden fer front a pagaments tan bàsics com la llum, els carburants o la cistella de la compra, però que, si s'aprova el projecte de llei, tindran de sostenir amb els seus impostos les despeses derivades d'una llei que neix amb un rebuig social i polític majoritari.Així, la RFEC recorda que el projecte de llei obligarà els municipis de més de 5.000 habitants a comptar amb centres de protecció animal i força als ajuntaments a fer-se càrrec de les colònies de gats existents al municipi, fins i tot quan està demostrat que suposen un greu risc per a la biodiversitat. A més, contempla la creació de 4 tipus d'entitats dedicades al rescat i la rehabilitació i la recerca de situacions d'abandó, animals de producció, animals silvestres i col·laboradores en la gestió de colònies felines.

 


Així mateix, preveu la posada en marxa dels següents òrgans, sistemes de registres i plans: Consell Estatal de Protecció Animal, Comitè Científic i Tècnic per a la Protecció i Drets dels Animals, Sistema Central de Registres per a la Protecció Animal, Registre d'Entitats de Protecció Animal, Registre de Professionals del Comportament Animal, Registre de Nuclis Zoològics d'Animals de Companyia, Registre de Criadors d'Animals de Companyia, Pla Estatal de Protecció Animal, Programes Territorials de Protecció Animal i Plans d'Emergència de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.De la creació d'aquesta xarxa de quiosquets, les beneficiàries principals seran les associacions animalistes que, com ja va denunciar la RFEC, utilitzen mètodes grollers i fraudulents per a l'obtenció de dades falses sobre abandonaments amb l'objectiu de justificar les ingents subvencions que reben, fins i tot quan contradiuen l'únic organisme que compta amb dades oficials en aquest sentit, el SEPRONA.Cal recordar que des del sector animalista s'ha iniciat recentment una campanya de recollida de dades que consisteix en la creació d'un correu electrònic en què, sense necessitat d'identificació o control, qualsevol persona pot escriure i donar un nombre de gossos recollits, sumant així una quantitat inversemblant d'abandonaments que posteriorment traslladen a l'opinió pública.Per tot això, la RFEC demana als representants dels espanyols al Congrés dels Diputats que no donin suport a un projecte de llei que persegueix els interessos particulars de determinats sectors animalistes, que ha estat tramitat amb urgència per així evitar la participació ciutadana, que compta amb l'oposició de més de 800 científics i més de 6.000 al·legacions i que rebutja la pràctica totalitat de sectors afectats, així com gran part de la societat.

 


 

El sector cinegético denuncia que la Ley Animalista persigue la creación de una red de chiringuitos

 

El proyecto prevé la creación de diferentes organismos y subvenciones para sectores animalistas que sufragarán los españoles, a las puertas de una recesión histórica

 

Tras la difusión de un impactante vídeo por parte del movimiento ‘Marea Naranja’, la Real Federación Española de Caza (RFEC) denuncia que la Ley Animalista, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, persigue la creación de una red de chiringuitos entre entidades, organismos, sistemas de registros y planes; con el único objetivo de beneficiar a entidades animalistas a costa de los impuestos de todos los españoles.

 

Esto se propone, además, en un contexto de crisis mundial generalizada en el que los ciudadanos no pueden hacer frente a pagos tan básicos como la luz, los carburantes o la cesta de la compra, pero que, de aprobarse el proyecto de ley, tendrán que sostener con sus impuestos los gastos derivados de una ley que nace con un rechazo social y político mayoritario.

 

Así, la RFEC recuerda que el proyecto de ley obligará a los municipios de más de 5.000 habitantes a contar con centros de protección animal y fuerza a los ayuntamientos a hacerse cargo de las colonias de gatos existentes en el municipio, incluso cuando está demostrado que suponen un grave riesgo para la biodiversidad. Además, contempla la creación de 4 tipos de entidades dedicadas al rescate y la rehabilitación y búsqueda de situaciones de abandono, de animales de producción, animales silvestres y colaboradoras en la gestión de colonias felinas.

 

Asimismo, prevé la puesta en marcha de los siguientes órganos, sistemas de registros y planes: Consejo Estatal de Protección Animal, Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, Sistema Central de Registros para la Protección Animal, Registro de Entidades de Protección Animal, Registro de Profesionales del Comportamiento Animal, Registro de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, Registro de Criadores de Animales de Compañía, Plan Estatal de Protección Animal, Programas Territoriales de Protección Animal y Planes de Emergencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

 

De la creación de esta red de chiringuitos, las principales beneficiarias serán las asociaciones animalistas que, como ya denunció la RFEC, utilizan métodos burdos y fraudulentos para la obtención de datos falsos sobre abandonos con el objetivo de justificar las ingentes subvenciones que reciben, incluso cuando contradicen al único organismo que cuenta con datos oficiales en este sentido, el SEPRONA.

 

Cabe recordar que desde el sector animalista se ha iniciado recientemente una campaña de recogida de datos que consiste en la creación de un correo electrónico en el que, sin necesidad de identificación o control alguno, cualquier persona puede escribir y dar un número de perros recogidos, sumando así una cantidad inverosímil de abandonos que posteriormente trasladan a la opinión pública.

 

Por todo ello, la RFEC pide a los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados que no apoyen un proyecto de ley que persigue los intereses particulares de determinados sectores animalistas, que ha sido tramitado con urgencia para así evitar la participación ciudadana, que cuenta con la oposición de más de 800 científicos y con más de 6.000 alegaciones y que rechaza la práctica totalidad de sectores afectados, así como gran parte de la sociedad.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar