Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

RESPOSTA AMBIGUA I INSUFICIENT DEL DACC A LA PETICIÓ D’ANUL·LACIÓ I/O REFORMULACIÓ DEL PUNT 8.3 DE L’ORDRE DE VEDESFederació Catalana de Caça 10/08/2022
La FCC considera que la nota d'aclariment enviada per la Direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi no resol el problema derivat de la publicació del 8.3 de l'Ordre de Vedes i manté la impugnació d'aquest article davant els tribunals.

Davant la decisió dels caçadors/es gironins de no començar la temporada de Caça Major 2022-23, (decisió que es podria estendre al conjunt del col·lectiu a Catalunya) excepte per accions adreçades a evitar danys a l’agricultura, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha reaccionat, a corre-cuita, enviant un aclariment sobre l’aplicació del punt 8.3 de l’Ordre de Vedes que, tot plegat, es pot qualificar com a “pedaç”, i que no soluciona tots els problemes derivats de l’actual redactat d’aquest inacceptable punt de la resolució l’Ordre Vedes. Tampoc posa remei als greus problemes originats per la seva manca de responsabilitat a l’hora de legislar l’activitat cinegètica a Catalunya, un fet que també forma part dels motius d’aquesta plantada i la que es va fer fa dos anys.

 

Entre altres paràgrafs d’aquest aclariment, que adjuntem en document annex, podem destacar:

 

“La persona o entitat titular de l'aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, d'acord amb el pla tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima previsió possible, i en tot cas abans del seu inici, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant el tramitador o l'aplicació informàtica que aquest departament habiliti a tal efecte, les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l'horari previst, el municipi i les coordenades UTM del punt central de la batuda”.

 

“Aquesta comunicació té caràcter merament informatiu de la previsió de batuda, i es pot donar el cas que la batuda no s’acabi realitzant o es realitzi en una altra zona dins l’APC. Així mateix, la batuda efectiva es podrà dur a terme en qualsevol part del terreny de l’APC” tenint en compte que el punt de referència comunicat és orientatiu de la possible ubicació dins de l’APC.

 

Fet i fet, mitjançant aquest aclariment del DACC, enviat a través de la seva Direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, que tan sols ha reaccionat davant l’anunci d’aturada dels caçadors/es gironins, es permet als organitzadors de les batudes comunicar la zona on es preveu realitzar la batuda, mitjançant la comunicació de coordenades UTM,  encara que després la cacera es dugui a terme en una altra zona de l’APC.

 

Amb aquest redactat, reclamat fa mesos, es soluciona la cobertura en cas de sinistre per part de les assegurances, punt fonamental. D’acord amb aquest aclariment, les asseguradores consultades al respecte han confirmat que en cas de sinistre, tot i haver canviat de zona de batuda sense comunicar-ho tindríem la mateixa cobertura que fins ara.

 

La Federació Catalana de Caça no retirarà la impugnació d’aquest article 8.3 davant els tribunals donat que:

 

  • És inadmissible que el DACC primer imposi normes i desprès valori l’afectació al col·lectiu de caçadors/es. Ja ho va fer amb les sancions i la conseqüència ha estat una major indefensió dels més de 60.000 caçadors i caçadores de Catalunya.

 

  • No és admissible que s’ens demani una comunicació complexa pel tramitador genèric de la Generalitat, que a més ens obligarà a convertir les coordenades GPS en coordenades UTM a través d’una segona web; un tràmit que, de ben segur, provocarà errades per part dels presidents i caps de colla. Tot plegat per que aquesta mesura l’han volgut imposar per aquesta temporada i han hagut d’improvisar de qualsevol manera. La Federació Catalana de Caça ja va desenvolupar una APP senzilla per fer això mateix que ara volen imposar amb tanta pressa i durant 4 anys ens han ignorat al Consell de Caça.

 

  • Hem demanat que els gossers que hagin de recollir gossos fora de la zona de batuda comunicada o que hagin d’assistir a la canilla amb arma de foc fora de la zona comunicada també contempli el DACC que no han de comunicar.

 

  • S’insta a l’Administració a sortir de la seva inacció, a regular i donar resposta a qüestions com la redacció d’un reglament que estipuli els accessos al medi natural, pendent des de mitjans dels anys noranta; donar resposta a la seva indefinició al respecte del que és una gossera esportiva, provocant sancions per no disposar de nucli zoològic, a la publicació del decret de control de predadors, a la normativa que regula l’acompanyament de menors a les reserves de caça, a la modificació del Decret de Comercialització de Carn de Caça, etc. Tot un seguit d’aspectes que també són motiu d’aquesta aturada i la de fa dos anys.  Des de fa molt de temps, ens trobem amb una clara inacció i irresponsabilitat per part dels diferents responsables del DARP, DACC, diferents noms amb els mateixos resultats. Cal recordar que a Catalunya, que té transferides des de fa dècades les competències en matèria cinegètica, la caça encara es regula amb una llei franquista de 1970.

 

  • Per últim hem exigit la convocatòria d’un Consell Extraordinari de Caça de Catalunya per definir d’una vegada per totes les conseqüències a nivell sancionador d’aquelles persones que irrompin a les batudes de caça. És inadmissible que, any rere any, ordre de vedes rere ordre de vedes, se’ns imposin noves restriccions als caçadors mentre que a la resta d’usuaris que ni tenen propietat dels terrenys que trepitgen, ni tenen cap autorització del propietari, ni estan obligats a portar roba d’alta visibilitat ni a comunicar cap tipus d’activitat que decideixin fer ni disposen de cap assegurança o permís administratiu facin allò que creguin oportú trepitjant els drets de propietaris i caçadors.

 

Val a dir que, en cap moment, des de la FCC i les seves Representacions Territorials es va en contra d’implementar sistemes que permetin comunicar d’una manera real i pràctica al conjunt de la societat els punts on es realitzaran batudes de caça, ben al contrari. El que es demana és que es pugui fer d’una manera racional i d’acord amb els condicionants inherents a caçar un animal salvatge en moviment continu. De fet, el primer punt de l’ordre del dia de la trobada dels caçadors/es gironins, on es va prendre la decisió de no començar la temporada de caça, va ser presentar una APP –desenvolupada pel propi col·lectiu, davant de la inacció de l’administració- per comunicar la realització de batudes.

 

Com sempre, la voluntat de la Federació Catalana de Caça i les seves Representacions Territorials es defensar una pràctica cinegètica responsable i d’acord amb la normativa; així com ajudar i assessorar a qui correspongui en la seva correcta regulació. Ara el que cal, és una administració responsable que també cerqui aquest objectiu. En aquest camí sempre ens trobaran.

 Nota d´aclariment del DACC al respecte de la comunicació de les batudes

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar