Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

LA RFEC DENUNCIA L'ADOCTRINAMENT ANIMALISTA DEL NOU CURRÍCULUM DE L'ESO I EL BATXILLERATLa RFEC denuncia l'adoctrinament animalista del nou currículum de l'ESO i el Batxillerat

18/05/2022
A les normes s'inclou el concepte 'drets dels animals' i 'semblances i diferències dels animals com a éssers sentints amb els éssers vius no sentints' Les matèries suposen un nou atac al sector cinegètic i un adoctrinament sense precedents de l'animalisme

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) denuncia l'adoctrinament animalista del nou currículum de l'ESO i el Batxillerat, que hauran d'estudiar de forma obligatòria els alumnes entre 12 i 18 anys, on s'inclouen conceptes com 'drets dels animals', i 'semblances i diferències dels animals com a éssers sentints amb els éssers vius no sentints'.Aquestes temàtiques que estan recollides al Reial decret 217/2022 de 29 de març i al Reial decret 243/2022 de 5 d'abril, suposen un nou atac al sector cinegètic i un efecte demolidor per al sector ramader i tot el món rural a causa d'un adoctrinament sense precedents de la ideologia animalista, sota l'empara d'un Govern d'Espanya que segueix amb el seu full de ruta contra el camp espanyol.A l'ESO, el concepte 'drets dels animals' es recull dins de la matèria Educació en Valors Cívics i Ètics, on es constitueix com un requisit necessari tant per a l'exercici actiu i responsable de la ciutadania com per al desenvolupament de l'autonomia moral i ètica”, i s'avaluarà com una competència específica on es “promogui el compromís actiu amb la protecció dels animals i el medi ambient, els drets dels animals i de la naturalesa”.Passa el mateix en el cas de l'assignatura Biologia i Geologia, on s'avaluarà com una competència específica pel que fa als éssers vius, “les semblances i diferències dels animals com a éssers sentints respecte als éssers vius no sentents”.Per la seva banda, a Batxillerat els 'drets dels animals' es plantegen com una de les grans qüestions ètiques del nostre temps, dins de l'assignatura de Filosofia on s'equipara aquest concepte amb altres grans qüestions com “la desigualtat i la pobresa, la igualtat de drets entre homes i dones, la guerra o el terrorisme i altres formes de violència”.Per al president de la RFEC, Manuel Gallardo, seguim assistint a un preocupant adoctrinament i deriva animalista que “hipotecarà a la nostra societat actual i, el que és pitjor, a les generacions del futur, ja que no només impossibilitarà la pràctica cinegètica, sinó que condemnarà el món rural mitjançant un canvi de model social”. Per això, Gallardo reclama al Govern que rectifiqui 'i deixi de tirar-se als braços d'un lobby animalista que no representa la gran majoria de la societat'.DESOBEDIÈNCIA A LES CCAADes de la RFEC i la resta de federacions autonòmiques s'instarà els governs regionals a que no s'apliqui aquest nou currículum i es faci una revisió del temari perquè el proper curs no només s'abordin aquestes temàtiques des de la perspectiva animalista, sinó que es doneu a conèixer la importància vital que té l'activitat cinegètica des de l'aspecte econòmic, social, mediambiental i cultural per a la majoria del territori del nostre país.

 


 

La RFEC denuncia el adoctrinamiento animalista del nuevo currículo de la ESO y BachilleratoEn las normas se incluye el concepto ‘derechos de los animales’ y ‘semejanzas y diferencias de los animales como seres sintientes con los seres vivos no sintientes’

Estas materias suponen un nuevo ataque al sector cinegético y un adoctrinamiento sin precedentes del animalismo amparado por el Gobierno de España


Madrid, 18 de mayo de 2022. La Real Federación Española de Caza (RFEC) denuncia el adoctrinamiento animalista del nuevo currículo de la ESO y Bachillerato, que tendrán que estudiar de forma obligatoria los alumnos entre 12 y 18 años, donde se incluyen conceptos como ‘derechos de los animales’, y ‘semejanzas y diferencias de los animales como seres sintientes con los seres vivos no sintientes’.

Estas temáticas que están recogidas en el Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, suponen un nuevo ataque al sector cinegético y un efecto demoledor para el sector ganadero y todo el mundo rural a causa de un adoctrinamiento sin precedentes de la ideología animalista, bajo el amparo de un Gobierno de España que sigue con su hoja de ruta contra el campo español.

En la ESO, el concepto ‘derechos de los animales’ se recoge dentro de la materia Educación en Valores Cívicos y Éticos, donde se constituye como “un requisito necesario tanto para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía como para el desarrollo de la autonomía moral y ética”, y se evaluará como una competencia específica donde se “promueva el compromiso activo con la protección de los animales y el medio ambiente, los derechos de los animales y de la naturaleza”.

Lo mismo ocurre en el caso de la asignatura Biología y Geología, donde se evaluará como una competencia específica en lo referente a los seres vivos, “las semejanzas y diferencias de los animales como seres sintientes respecto a los seres vivos no sintientes”.

Por su parte, en Bachillerato los ‘derechos de los animales’ se plantean como una de las grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo, dentro de la asignatura de Filosofía donde se equipara este concepto con otras grandes cuestiones como “la desigualdad y la pobreza, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la guerra o el terrorismo y otras formas de violencia”.

Para el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, seguimos asistiendo a un preocupante adoctrinamiento y deriva animalista que “va a hipotecar a nuestra sociedad actual y, lo que es peor, a las generaciones del futuro, ya que no sólo imposibilitará la práctica cinegética, sino que condenará al mundo rural a través de un cambio de modelo social”. Por ello, Gallardo reclama al Gobierno que rectifique “y deje de echarse en brazos de un lobby animalista que no representa a la gran mayoría de la sociedad”.

DESOBEDIENCIA EN LAS CCAA

Desde la RFEC y el resto de federaciones autonómicas se instará a los gobiernos Regionales a que no se aplique este nuevo currículo y se haga una revisión del temario para que en el próximo curso no sólo se aborden estas temáticas desde la perspectiva animalista, sino que se dé a conocer la importancia vital que tiene la actividad cinegética desde el aspecto económico, social, medioambiental y cultural para la mayoría del territorio de nuestro país.


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar