Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

LA RFEC RENOVA LA SEVA JUNTA DIRECTIVA AMB EL REPTE DE DEFENSAR L´ACTIVITAT CINEGÈTICA EN TOTS ELS SEUS ÀMBITSLa RFEC renova la seva Junta Directiva amb el repte de defensar l´activitat cinegètica en tots els seus àmbits

La RFEC renova la seva Junta Directiva amb el repte de defensar l´activitat cinegètica en tots els seus àmbits

18/02/2021
A la constitució de la Junta, celebrada ahir, formada pel president Manuel Gallardo i tots els presidents autonòmics s´han establert quatre grans àrees de treball. Sergio Sánchez, president de la FCC, dirigirà l´àrea social.

En la constitució d'aquesta Junta Directiva i Executiva s'han establert quatre grans àrees de treball ocupades per vicepresidències i que consisteixen en:

 

Vicepresident esportiu: Eduardo Cornejo Salazar. Una àrea dedicada a l'esport i la competició on es desenvoluparà tot el relatiu als campionats, així com la consolidació i aprofundiment del vessant esportiva de la federació.

 

Vicepresident social: Sergio Sánchez Mateu. Una àrea centrada en les relacions amb la societat i els comportaments ètics de directius i federats. S'ocuparà de la realització d'un pla de responsabilitat social i atendrà els àmbits de joventut, dona o discapacitat, a més de traslladar una imatge de federació compromesa amb la societat en general i amb el món rural en particular.

 

Vicepresident tècnic i científic: Raúl Esteban Cano. Una àrea dedicada a l'elaboració d'estudis, informes i projectes que serà l'encarregada de forjar un discurs sòlid de defensa de la caça. D'ella dependrà l'Escola Espanyola de Caça i la promoció de projectes d'investigació que ajudin a valorar i debatre el present i futur de l'activitat cinegètica.

 

Vicepresident de relacions internacionals: José María Gallardo Gil. Una àrea que atendrà les relacions internacionals, vitals per garantir el futur de l'activitat cinegètica a Espanya i a Europa.

 

La Junta Directiva es reunirà un cop a al mes de manera ordinària i de manera extraordinària quan el president ho consideri necessari. Aquest òrgan de Govern serà l'encarregat de vetllar per un bon govern, i la gestió, administració i direcció de la RFEC.


 

La RFEC renueva su Junta Directiva con el reto de defender la actividad cinegética en todos sus ámbitos

 

En la constitución de la Junta, celebrada ayer miércoles, formada por el presidente de la entidad, Manuel Gallardo, y todos los presidentes de las federaciones autonómicas de caza se han establecido cuatro grandes areas de trabajo ocupadas por vicepresidencias. Sergio Sánchez, presidente de la FCC se hará cargo del area social. 

 

En la constitución de esta Junta Directiva y Ejecutiva se han establecido cuatro grandes áreas de trabajo ocupadas por vicepresidencias y que consisten en:

 

Vicepresidente deportivo: Eduardo Cornejo Salazar. Un área dedicada al deporte y la competición donde se desarrollará todo lo relativo a los campeonatos, así como la consolidación y profundización de la vertiente deportiva de la federación.

 

Vicepresidente social: Sergio Sánchez Mateu. Un área centrada en las relaciones con la sociedad y los comportamientos éticos de directivos y federados. Se ocupará de la realización de un plan de responsabilidad social y atenderá los ámbitos de juventud, mujer o discapacidad, además de trasladar una imagen de federación comprometida con la sociedad en general y con el mundo rural en particular.

 

Vicepresidente técnico y científicoRaúl Esteban Cano. Un área dedicada a la elaboración de estudios, informes y proyectos que será la encargada de forjar un discurso sólido de defensa de la caza. De ella dependerá la Escuela Española de Caza y la promoción de proyectos de investigación que ayuden a valorar y debatir el presente y futuro de la actividad cinegética.

 

Vicepresidente de relaciones internacionalesJosé María Gallardo Gil. Un área que atenderá las relaciones internacionales, vitales para garantizar el futuro de la actividad cinegética en España y en Europa.

 

La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de manera ordinaria y de forma extraordinaria cuando el presidente lo considere necesario.  Este órgano de Gobierno será el encargado de velar por un buen gobierno, y la gestión, administración y dirección de la RFEC.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar