Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

PRORROGADES LES MESURES SANITÀRIES DE SALVAGUARDA PER PREVENIR LA INTRODUCCIÓ DE LA INFLUENÇA AVIÀRIA A CATALUNYAProrrogades les mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya

17/02/2021
Davant aquest risc, es considera necessari prorrogar les mesures de prevenció adoptades mitjançant la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, fins a l´1 de març de 2021 Resolució ARP/360/2021, d´11 de febrer.

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

 

La influença aviària altament patògena és causada per uns subtipus concrets d'influença: H5 i H7. Provoca malaltia de caràcter sistèmic i és extremadament contagiosa, amb una elevada mortalitat en 24 hores en explotacions avícoles comercials, i, per tant, pot influir de manera molt decisiva sobre la producció d'aus i productes avícoles d'un territori o país. Per aquest motiu, és inclosa a la llista única de malaltes de notificació obligatòria de l'Organització Mundial de Sanitat Animal i a la llista de malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea, i disposa d'unes mesures específiques de lluita regulades en el Reial decret 445/2007, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen les mesures de lluita contra la influença aviària.

 

Atesa l'aparició de diversos focus d'aquesta malaltia a Europa, mitjançant la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, es van adoptar mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya. Aquesta Resolució conté les mesures vigents fins al 15 de febrer de 2021.

 

El passat 21 de gener, es va detectar a Catalunya la presència del subtipus H5N8 del virus de la influença aviària altament patògena. Aquest fet, juntament amb la situació epidemiològica a Europa, especialment a França, i les dades del comportament migratori d'exemplars d'aus salvatges hivernants, evidencien un risc elevat d'entrada del virus a Catalunya.

 

Per tot el que s'ha exposat, a l'empara de l'article 8 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal es resol prorrogar les mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya, adoptades per la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya, fins a l'1 de març de 2021.

 

 

Avís d’interès caçadors i caçadores

 

Si trobeu qualsevol au morta, especialment aquàtiques o en zones humides, us agrairem ho comuniqueu als Serveis Territorials d´Agricultura o al Cos d´Agents Rurals, és important que no recolliu l´au sospitosa, només fer la comunicació.

 

La col·laboració dels caçadors/es pot ser de gran ajuda en la vigilància passiva.

 

Article relacionat amb més informació

 


 

 

Prorrogadas las medidas sanitarias de salvaguardia para prevenir la introducción de la influenza aviar en Cataluña

 

Ante este riesgo, se considera necesario prorrogar las medidas de prevención adoptadas mediante la Resolución ARP / 3320/2020, de 15 de diciembre, hasta el 1 de marzo de 2021 Resolución ARP / 360/2021, de 11 de febrero.

 

La influenza aviar es una enfermedad producida por varios subtipos de virus de la influenza, los cuales pueden clasificarse, en general, en dos categorías según la gravedad de la enfermedad que provocan en las aves de corral: el virus de la influenza aviar de baja patogenicidad, que suele causar una enfermedad leve, y el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad, que provoca signos clínicos graves y posibles altas tasas de mortalidad en las aves.

 

La influenza aviar altamente patógena es causada por unos subtipos concretos de influenza: H5 y H7. Provoca enfermedad de carácter sistémico y es extremadamente contagiosa, con una elevada mortalidad en 24 horas en explotaciones avícolas comerciales, y, por tanto, puede influir de manera muy decisiva sobre la producción de aves y productos avícolas de un territorio o país.

 

Por este motivo, es incluida en la lista única de enfermas de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal y en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Unión Europea, y dispone de unas medidas específicas de lucha reguladas en el Real Decreto 445/2007, de 3 de abril, por el que se establecen las medidas de lucha contra la influenza aviar.

 

Dada la aparición de varios focos de esta enfermedad en Europa, mediante la Resolución ARP / 3320/2020, de 15 de diciembre, se adoptaron medidas sanitarias de salvaguardia para prevenir la introducción de la influenza aviar en Cataluña. Esta Resolución contiene las medidas vigentes hasta el 15 de febrero de 2021.

 

El pasado 21 de enero, se detectó en Cataluña la presencia del subtipo H5N8 del virus de la influenza aviar altamente patógena. Este hecho, junto con la situación epidemiológica en Europa, especialmente en Francia, y los datos del comportamiento migratorio de ejemplares de aves salvajes invernantes, evidencian un riesgo elevado de entrada del virus en Cataluña.

 

Por todo lo expuesto, al amparo del artículo 8 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal se resuelve prorrogar las medidas sanitarias de salvaguardia para prevenir la introducción de la influenza aviar en Cataluña, adoptadas por la Resolución ARP / 3320/2020, de 15 de diciembre, por la que se adoptan medidas sanitarias de salvaguarda para prevenir la introducción de la influenza aviar en Cataluña, hasta el 1 de marzo de 2021.

 

Aviso de interés cazadoras y cazadores

 

Si encontráis cualquier ave muerta, especialmente acuáticas o en zonas húmedas, os agradeceremos lo comuniquéis a los Servicios Territoriales de Agricultura o al Cuerpo de Agentes Rurales, es importante no recoger el ave sospechosa, sólo hacer la comunicación.

 

La colaboración de los cazadores y cazadoras es muy importante para la vigilancia pasiva.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar