Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

SUSPESA LA REALITZACIÓ DE BATUDES DE SENGLAR ELS DISSABTES I DIUMENGES A DIFERENTS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYAFederació Catalana de Caça 05/02/2021
La suspensió afectarà als següents espais naturals: Parc de la Serralada del Litoral, Parc de la Serralada de la Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola i Parc Natural del Masís de St Llorenç del Munt i Serra de l´Obac

Des de la direcció general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ens acaba d’arribar la comunicació de que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té previst aprovar en el dia d’avui la resolució per la qual es suspèn l’activitat de caça major, en la modalitat de batuda, durant els dissabtes i diumenges en els següents espais naturals: Parc de la Serralada del Litoral, Parc de la Serralada de la Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola i Parc Natural del Massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.

 

Aquesta resolució, que sortirà publicada demà dissabte al DOGC entrarà en vigor de manera immediata, és a dir, demà dissabte dia 6 de febrer i romandrà en vigor mentre duri el confinament municipal o comarcal.

 

Romandrem pendents de la publicació efectiva de la resolució per tal d’observar si hi ha alguna especificació afegida a l’anunci que a primera hora d’aquesta tarda ens han fet arribar des de la direcció general del DARP.

 

Des de la Federació Catalana de Caça, i arran del malaurat accident que va acabar amb la vida d’una persona el passat cap de setmana, hem manifestat amb claretat i rotunditat al DARP que la solució no és la suspensió de les caceres si no una major implicació i suport per part de l’administració competent i els diferents cossos de seguretat a l’hora d’evitar que persones no autoritzades irrompin a les batudes de caça al fer cas omís de les senyalitzacions de batuda, amb el conseqüent perill i riscos per la seguretat que la seva acció comporta, tant per amb ells com per als participants autoritzats a les batudes.

 

Així mateix, a més de reiterar la nostra petició de col·laboració en el control d’accés a les batudes, hem recordat a l’Administració que les aquestes es realitzen a terrenys de titularitat privada, però malgrat aquesta especifitat i les obligacions que això conlleva per al gestors d’aquestes zones i els propis caçadors i caçadores, sembla que tothom té més drets, però cap obligació ni responsabilitat, que els veritables propietaris i els caçadors i caçadores autoritzats per a l´ús d’aquests espais.

 

 

Les restriccions de mobilitat passen de l’àmbit municipal al comarcal

 

Per altra banda, demà també està previst que el Departament de Salut Publiqui, com ja es va anunciar ahir en roda de premsa davant dels mitjans de comunicació, faci publica de manera oficial al DOGC la modificació de les restriccions de mobilitat actuals, que passaran de l’àmbit municipal al comarcal i que seran d'aplicació a partir de l'dilluns 8 de febrer durant amb una vigència, en primera instància, de 15 dies.

 

Pel que fa a l’activitat cinegètica, les actuacions de caça individuals i col·lectives (tant de caça menor com major) durant totes els dies de la setmana només es podran dur a terme dins de la comarca de residència del caçador/caçadora, a excepció de les batudes de porc senglar i les incloses dins d’autoritzacions excepcionals per danys (com les de conill per danys aprovades recentment per diferents zones de  Lleida), sense perjudici de les limitacions del toc de queda –horari nocturn- i la suspensió de batudes de caça de senglar als espais naturals anteriorment esmentats.

 


 

 

Suspendida la realización de batidas de jabalí los sábados y domingos a diferentes espacios naturales de Cataluña

 

El Departamento de Interior publicará mañana sábado en el DOGC, con aplicación inmediata, la resolución mediante la cual se suspenden las batidas de caza de jabalí en los siguientes espacios naturales: Parque de la Cordillera del Litoral, Parque de la Sierra de la Marina, Parque Natural de la Sierra de Collserola y Parque Natural del Macizo de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac.

 

Desde la dirección general del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca nos acaba de llegar la comunicación de que el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña tiene previsto aprobar en el día de hoy la resolución por la que se suspende la actividad de caza mayor, en la modalidad de batida, durante los sábados y domingos, en los siguientes espacios naturales: Parque de la Cordillera del Litoral, Parque de la Sierra de la Marina, Parque Natural de la Sierra de Collserola y Parque Natural del Macizo de Sant Llorenç del Munt y Sierra del Obac.

 

Esta resolución, que saldrá publicada mañana sábado en el DOGC entrará en vigor de forma inmediata, es decir, mañana sábado día 6 de febrero y permanecerá en vigor mientras dure el confinamiento municipal o comarcal.

 

Estaremos pendientes de la publicación efectiva de la resolución con el fin de observar si hay alguna especificación añadida al anuncio que a primera hora de esta tarde nos han hecho llegar desde la dirección general del DARP.

 

Desde la Federación Catalana de Caza, y a raíz del desgraciado accidente que acabó con la vida de una persona el pasado fin de semana, hemos manifestado con claridad y rotundidad al DARP que la solución no es la suspensión de las cacerías si no una mayor implicación y apoyo por parte de la administración competente y los diferentes cuerpos de seguridad a la hora de evitar que personas no autorizadas irrumpan en las batidas de caza al hacer caso omiso de las señalizaciones de batida, con el consecuente peligro y riesgo para la seguridad que su acción conlleva tanto para con ellos como para los participantes autorizados a dichas batidas.

 

Asimismo, además de reiterar nuestra petición de colaboración en el control de acceso a las batidas, hemos recordado a la Administración que  estas se realizan en zonas privadas de caza, pero a pesar de esta especificidad y las obligaciones que ello conlleva para los gestores de estas zonas y los cazadores y cazadoras, parece que todo el mundo tiene más derechos, pero ninguna obligación ni responsabilidad, que los verdaderos propietarios de estas zonas, que los cazadores y cazadoras.

 

Las restricciones de movilidad pasan del ámbito municipal al comarcal

 

Por otra parte, mañana también está previsto que el Departamento de Salud Pública, como ya se anunció ayer en rueda de prensa ante los medios de comunicación, haga pública de manera oficial mediante su publicación en el DOGC la modificación de las restricciones de movilidad actuales, que pasarán del ámbito municipal al comarca y que serán de aplicación a partir del lunes 8 de febrero con una vigencia, en primera instancia de 15 días.

 

En cuanto a la actividad cinegética, las actuaciones de caza individuales y colectivas (tanto de caza menor como mayor) durante todas los días de la semana sólo se podrán llevar a cabo dentro de la comarca de residencia del cazador / cazadora, a excepción de las batidas de jabalí y las incluidas dentro de autorizaciones excepcionales por daños (como las de conejo por daños aprobadas recientemente para diferentes zonas de Lleida), sin perjuicio de las limitaciones del toque de queda -horario nocturno- y la suspensión de batidas de caza de jaNota informativa sobre les restriccions aplicades a l´activitat cinegètica

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar