Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

COMUNICAT A TOTS/ES ELS/LES FEDERATS/DES DE CATALUNYAFederació Catalana de Caça 06/11/2020
Després de la comunicació de l´última actualització sobre les restriccions imposades per la Covid-19 i el petit avenç aconseguit per la pràctica de les batudes de senglar, observem un descontentament general sobre el que volem reflexionar breument

Estem observant múltiples queixes i atacs pel que fa a l’última actualització d’informació de les restriccions de la Covid-19 i com aquestes afecten la nostra activitat cinegètica.

 

En primer lloc, especificar que som perfectament conscients que aquesta mesura aconseguida, pot no satisfer a tothom però no per això deixa de ser important i positiva pel conjunt del nostre col·lectiu i pel reconeixement de la tasca que desenvolupem.

 

En segon lloc, som tots conscients de les diferències de participació i mobilitat que implica la caça major davant la menor. S’han facilitat els tràmits i la logística d’aquella activitat que requereix més quantitat de persones i desplaçaments però mantenint un cert control pel que pugui passar, davant d’una activitat que es pot fer en solitari.

 

La Federació Catalana de Caça no ha oblidat en cap moment la caça menor i evidentment, també s’ha traslladat la importància dels danys d’espècies com el conill o el tord (en la recollida de l’oliva) i se seguirà lluitant per aquesta modalitat cada dia, però tampoc oblidem que la situació és la que és.  

 

S’ha perdut de vista que estem en plena pandèmia i que la caça en general, i la menor en particular, no s’han pas prohibit (al contrari que la majoria d’activitats esportives). S’han aplicat restriccions a les actuacions de caça que la Federació Catalana de Caça treballa per millorar, fins allà on podem i fins on ens deixen les autoritats sanitàries, d’acord amb la gravetat de situació actual.   

 

Recordem que les mesures que vam publicar el divendres passat segueixen sent vigents i permeten:

 

Les actuacions de caça individuals i col·lectives (menor i major) es poden practicar lliurament pel territori de Catalunya durant la setmana (dilluns a dijous).

 

Durant el cap de setmana només al municipi de residència i al limítrof, sense perjudici de les limitacions del “toc de queda” (horari nocturn).

 

Les batudes i altres actuacions amb autorització excepcional de caça per danys (incloent les actuacions nocturnes) es poden fer tant durant la setmana com durant el cap de setmana, sense restriccions de mobilitat dins de Catalunya.

 

I ara, hem aconseguit també, que les actuacions ordinàries sobre el senglar, es puguin practicar sense restriccions amb una comunicació senzilla feta amb 24 hores d’antelació. Ens sap greu que davant d’una notícia que és un petit avenç i una bona oportunitat pels companys/es de la caça major, se’n faci una lectura exclusivament negativa.

 

Malgrat tot, seguirem treballant en tot allò que es pugui millorar perquè tots/es els/les caçadors/es de Catalunya puguin desenvolupar actuacions cinegètiques amb seguretat i la màxima normalitat possible. 

 

Per últim, preguem a tots els caçadors i caçadores de Catalunya que siguin extremadament curosos amb les normes bàsiques de limitació de reunions de grup, distància, mascareta i higiene, sigui quina sigui l’actuació en la qual participin.   

Moltes gràcies.

 


 

Comunicado a todos/as los/las federados/as de Cataluña

 

Estamos observando múltiples quejas y ataques por lo que se refiere a la última actualización de información de las restricciones de la Covid-19 y como éstas afectan nuestra actividad cinegética.

 

En primer lugar, especificar que somos perfectamente conscientes que esta medida conseguida puede no satisfacer a todo el mundo, pero no por eso deja de ser importante y positiva por el conjunto de nuestro colectivo y por el reconocimiento del trabajo que desarrollamos.

 

En segundo lugar, somos todos conscientes de las diferencias de participación y movilidad que implica la caza mayor ante la menor. Se han facilitado los tramites y la logística de aquellas actividades que requieren más personas y desplazamientos, pero manteniendo un cierto control por lo que pueda pasar, ante una actividad que se puede hacer en solitario.

 

La Federación Catalana de Caza no ha olvidado en ningún momento la caza menor y evidentemente, también se ha trasladado la importancia de los daños de especies como el conejo o el zorzal (en la recogida de la aceituna) y se seguirá luchando por esta modalidad cada día, pero tampoco olvidemos que la situación es la que es. 

 

Se ha perdido de vista que estamos en plena pandemia y que la caza en general y la menor en particular, no se han prohibido (al contrario que la mayoría de las actividades deportivas). Se han aplicado restricciones a las actuaciones de caza que la Federación Catalana de Caza trabaja para mejorar, hasta dónde podemos y hasta dónde nos dejan las autoridades sanitarias, de acuerdo con la gravedad de la situación actual.  

 

Recordamos que las medidas que publicamos el viernes pasado siguen siendo vigentes y permiten:

 

Las actuaciones de caza individuales y colectivas (menor y mayor) se pueden practicar libremente por el territorio de Cataluña durante la semana (lunes a jueves).

 

Durante el fin de semana sólo en el municipio de residencia y en el limítrofe, sin perjuicio de las limitaciones del “toque de queda” (horario nocturno).

 

Las batidas y otras actuaciones con autorización excepcional de caza por daños (incluyendo las actuaciones nocturnas) se pueden hacer tanto durante la semana como durante el fin de semana, sin restricciones de movilidad dentro de Cataluña.

 

Y ahora, hemos conseguido también que las actuaciones ordinarias sobre el jabalí se puedan practicar sin restricciones con una comunicación sencilla hecha con 24 horas de antelación. Nos sabe mal que ante una noticia que es un pequeño avance y una buena oportunidad para los/las compañeros/as de la caza mayor, se haga una lectura exclusivamente negativa.

 

A pesar de todo, seguiremos trabajando en todo aquello que se pueda mejorar porque todos/as los/las cazadores/as de Cataluña puedan desarrollar actuaciones cinegéticas con seguridad y la máxima normalidad posible. 

 

Por último, rogamos a todos los cazadores y cazadoras de Cataluña que sean extremadamente cuidadosos con las normas básicas de limitación de reuniones de grupo, distancia, mascarilla e higiene, sea cual sea la actuación en la que participen.  

 

Muchas gracias.


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar