Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE CONTAGI DEL COVID-19 A LES BATUDES DE CAÇAFederació Catalana de Caça 03/09/2020
La Federació Catalana de Caça va facilitar el passat mes de juny al Departament d’Agricultura una proposta de guia per poder desenvolupar l’activitat de la caça en previsió de la situació actual

La Federació Catalana de Caça va facilitar el passat mes de juny al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una proposta de protocol/guia per poder desenvolupar l’activitat de la caça en temps de Covid, en previsió de la situació actual.

 

No va ser fins ahir, però, que el Departament d’Agricultura ens va fer arribar la seva resposta, l’essència de la qual és la següent:

 

Les decisions sobre quines activitats es podran o no fer, i en quines condicions, així com l’adopció de mesures per a la contenció del coronavirus que es puguin adoptar en funció de l’evolució de la pandèmia, correspon exclusivament al Comitè de Direcció del pla d’actuació PROCICAT per malalties transmissibles emergents, format pels titulars dels Departaments de Salut i d’Interior. Malgrat això, des del Departament d’Agricultura, asseguren que defensaran la necessitat de continuar, en la mesura del possible, l’activitat cinegètica, especialment per a la prevenció d’accidents de trànsit, danys a l’agricultura o a la ramaderia i riscos en sanitat animal.

 

S’han posat en contacte amb el Departament de Salut per tal de que donin, si s’escau, el seu parer en relació a la guia/protocol que els vam fer arribar. Però tot i això, la voluntat del Departament d’Agricultura és que els caçadors i caçadores segueixin estrictament les recomanacions sanitàries que es vagin donant en cada moment pel departament competent en la matèria i procurar que en les accions de caça col·lectiva, en cas de romandre autoritzades, es segueixin les indicacions següents:

 

  • Les reunions prèvies de preparació o les reunions finals s’han de fer en llocs oberts, no més de 10 persones (si en són més, hauran d’habilitar-se diferents zones) i els caçadors han de mantenir en tot moment la distància entre ells i dur mascareta.

 

  • L’entitat organitzadora haurà de disposar de mascaretes per si algun dels participants no en disposa i gel hidroalcohòlic.

 

  • Els participants han de comunicar el dia abans la seva assistència, així com les persones que els acompanyin per poder distribuir els cotxes. També indicaran si tenen mobilitat reduïda, per poder acomodar-los amb comoditat.

 

  • La societat de caçadors no organitzarà ni esmorzars ni dinars. En el cas que alguna entitat ho vulgui fer (sempre per a menys de 10 persones), serà sota la seva responsabilitat.

 

  • En el cas d’abatre alguna peça, aquells que col·laborin en la seva recuperació hauran de dur mascareta.

 

Malgrat tot, seguirem en contacte amb el Departament d’Agricultura i a través seu, amb el Departament de Salut, per si cal elaborar unes recomanacions sanitàries bàsiques conjuntes per a la pràctica de l’activitat cinegètica més ajustades a la situació de la pandèmia.

 


 

Protocolo de prevención de contagio del Covid-19 en las batidas de caza

 

La Federación Catalana de Caza facilitó el pasado mes de junio al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación una propuesta de protocolo/guía para poder practicar la actividad de la caza en tiempos de Covid, en previsión de la situación actual.

 

Pero no fue hasta ayer, que el Departamento de Agricultura nos hizo llegar su respuesta, la esencia de la cual es la siguiente:

 

Las decisiones sobre qué actividades se podrán o no hacer, y en qué condiciones, así como las diferentes medidas para la contención del coronavirus que se puedan adoptar en función de la evolución de la pandemia, corresponden exclusivamente a la Comisión de Dirección del plan de actuación PROCICAT para enfermedades transmisibles emergentes, formada por los titulares de los Departamentos de Salud y de Interior. A pesar de eso, desde el Departamento de Agricultura aseguran que defenderán la necesidad de continuar, en la medida de lo posible, la actividad cinegetica, especialmente para la prevención de accidentes de tráfico, daños a la agricultura o a la ganadería y riesgos en sanidad animal.

 

Se han puesto en contacto con el Departamento de Salud para que den, si así lo consideran, su parecer en relación a la guía/protocolo que les enviamos. Pero a pesar de eso, la voluntad del Departamento de Agricultura es que los cazadores y cazadoras sigan estrictamente las recomendaciones sanitarias que se vayan dando en cada momento por parte del departamento competente en la materia y procurar que, en las acciones de caza colectiva, en caso de permanecer autorizadas, se sigan las indicaciones siguientes:

 

  • Las reuniones previas de preparación o las reuniones finales se tienen que hacer en lugares abiertos, no más de 10 personas (si son más, deberán habilitarse diferentes zonas) y los cazadores deben mantener en todo momento la distancia entre ellos y llevar mascarilla.

 

  • La entidad organizadora deberá disponer de mascarillas por si alguno de los participantes no tiene y gel hidroalcohólico.

 

  • Los participantes tienen que comunicar el día antes su asistencia, así como las personas que los acompañen para poder distribuir los coches. También indicaran si tienen movilidad reducida, para poder acomodarlos con comodidad.

 

  • La sociedad de cazadores no organizara ni desayunos ni comidas. En el caso de que alguna entidad lo quiera hacer (siempre para menos de 10 personas), será bajo su responsabilidad.

 

  • En el caso de abatir alguna pieza, aquellos que colaboren en su recuperación deberán llevar mascarilla.

 

A pesar de todo, seguiremos en contacto con el Departamento de Agricultura y a través de éste, con el Departamento de Salud, por si hay que elaborar unas recomendaciones sanitarias básicas conjuntas para la práctica de la actividad cinegetica más ajustadas a la situación de la pandemia.


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar