Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA SEGUEIX TREBALLANT PERQUÈ QUAN S´ACABI L´ESTAT D´ALARMA ELS CAÇADORS/ES PUGUIN TORNAR A DESENVOLUPAR L´ACTIVITAT EL MÉS AVIAT POSSIBLE I AMB ABSOLUTA NORMALITATFederació Catalana de Caça 08/04/2020
La Federació manté un contacte regular amb el Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Malgrat que la temporada de caça 2020-21 encara no ha començat, normalment a aquestes alçades la Resolució de vedes de caça (o com l'anomenem habitualment, Ordre de Vedes) ja estava publicada. Com ja sabeu, la Resolució de vedes de caça és on es regulen tots els aspectes que han de seguir els caçadors durant el període hàbil de caça.

 

Aquest retard és conseqüència de les limitacions i prohibicions a la circulació de les persones que es deriven del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus. El Departament d'Agricultura, amb la voluntat de no generar missatges contradictoris i atès que els caçadors no estem autoritzats a accedir al medi natural ni practicar la caça, va decidir no publicar la Resolució mentre no s’acabi l’Estat d’Alarma.


No obstant això, tota la tramitació de la Resolució està feta i acabada, i només manca la seva publicació al DOGC. En aquest sentit, volem tranquil·litzar als nostres federats i federades comunicant que la intenció del Departament d'Agricultura és la de publicar-la immediatament desprès de la fi d’aquesta situació excepcional, per tal que l’activitat cinegètica es pugui desenvolupar de forma immediata i deixi d’estar limitada per l’esmentat Reial Decret 463/2020.

 

Sortosament, aquest estat d’alarma ha coincidit amb el final de la temporada per a la major part de les espècies, però tots som conscients de que l’inici de la temporada del cabirol s’ha vist afectada. Des del Departament d'Agricultura, s'han donat instruccions als serveis territorials per que puguin distribuir els precintes previstos tan bon punt sigui possible, per tal de facilitar al màxim la temporada i que l’inici no s’endarrereixi (tant pel que fa a l‘activitat cinegètica, com per l’efecte que aquesta té en la prevenció tant d’accidents de trànsit, com de danys a l’agricultura i la ramaderia).

 

Sergi Sánchez

President de la Federació Catalana de Caça

 

 


 

La Federación Catalana de Caza sigue trabajando para que cuando acabe el Estado de Alarma los cazadores/as puedan volver a desarrollar su actividad lo más pronto posible y con absoluta normalidad

 

La Federación mantiene un contacto regular con el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

 

A pesar de que la temporada de caza 2020-21 todavía no ha empezado, normalmente es estas fechas la Resolución de vedas de caza (o como la llamamos habitualmente, Ordren de Vedas) ya estaba publicada. Como sabéis, la Resolución de vedas de caza es dónde se regulan todos los aspectos que tienen que seguir los cazadores durante el periodo habil de caza.

 

Este retraso es consecuencia de las limitaciones y prohibiciones a la circulación de las personas que recoge el Real Decreto 463/2020 por el cual se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. El Departamento de Agricultura, con la voluntad de no generar mensajes contradictorios y dado que los cazadores no estamos autorizados a acceder al medio natural ni practicar la caza, decidió no publicar la Resolución mientras no se termine el Estado de Alarma.


No obstante, toda la tramitación de la Resolución esta hecha y terminada, y sólo falta su publicación en el DOGC. En este sentido, queremos tranquilizar a nuestros federados y federadas comunicando que la intención del Departamento de Agricultura es la de publicarla inmediatamente después del fin de esta situación excepcional, para que la actividad cinegética se pueda desarrollar de forma inmediata y deje de estar limitada por el mencionado Real Decreto 463/2020.

 

Afortunadamente, este Estado de Alarma ha coincidido con el final de la temporada para la mayor parte de las espècies, pero todos somos conscientes de que el inicio de la temporada del corzo se ha visto afectada. Desde el Departamento de Agricultura, se han dado instrucciones a los servicios territoriales para que puedan distribuir los precintos previstos tan pronto como sea posible para facilitar al maximo la temporada y que el inicio no se retrase (tanto por lo que se refiere a la actividad cinegetica como por el efecto que tiene ésta en la prevención tanto de accidentes de tránsito, com de daños a la agricultura y ganadería).

 

Sergi Sánchez

Presidente de la Federación Catalana de Caza


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar