Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ ARP/150/2019 PER LA QUAL S´AMPLIA LA CACERA DEL TORD FINS AL 10 DE FEBRERPublicada la Resolució ARP/150/2019 per la qual s´amplia la cacera del tord fins al 10 de febrer

31/01/2019
La Resolució ARP/150/2019 publicada avui modifica la Resolució ARP/663/2018 de l´Ordre de Vedes i modifica els períodes hàbils dels tords. El treball de la FCC i les seves territorials ha estat clau en aquesta modificació.

Finalment, avui surt publicada al DOGC la Resolució ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució ARP/663/2018, de 4 d'abril, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya.
 
A la vista de la informació científica més recent, que permet acotar de forma més precisa i rigorosa els períodes hàbils de determinades espècies cinegètiques de caça menor, es planteja la conveniència d'adaptar els períodes hàbils que consten a la Resolució ARP/663/2018, de 4 d'abril.
 
Per la qual cosa s'ha modificat la Resolució ARP/663/2018 afegint un incís final a l'apartat 2.2 “Previsions singulars per a determinades espècies”, amb el text següent:
 
“Per al tord comú (Turdus philomelos) i el tord ala-roig (Turdus iliacus), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2018 (dia 14) i el segon diumenge de febrer de 2019 (dia 10), ambdós inclosos.
 
Per a la griva (Turdus viscivorus) i la griva cerdana (Turdus pilaris), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2018 (dia 14) i el 31 de gener de 2019, ambdós inclosos.”
 
  • Atenció: el periode de les grives acaba avui, aquest cap de setmana no es podran caçar.
 

La FCC i les seves territorials han jugat un paper clau en aquesta resolució

 

En aquesta modificació, el treball conjunt i de representació dut a terme per part de la Federació Catalana de Caça i les seves Territorials ha estat fonamental al participar de manera activa en el procés de negociació per tal d’aconseguir aquesta ampliació realitzant també un anàlisi de l’estudi ICO i liderant la representació del col·lectiu en el Consell de Caça; fet i fet, una tasca coordinada, argumentada i efectiva en defensa dels drets i interessos del col·lectiu de caçadors i caçadors de Catalunya. 


Adjuntem el document per a la seva consulta.
 
 

Publicada la Resolución ARP/150/2019 por la cual se amplía la caza del tordo hasta el 10 de febrero

 

La Resolución ARP/150/2019 publicada hoy modifica la Resolución ARP/663/2018 de la Orden de Vedas y modifica los períodos hábiles de los tordos

 

Finalmente, hoy sale publicada en el DOGC la Resolución ARP/150/2019, de 28 de enero, por la cual es modifica la Resolución ARP/663/2018, de 4 de abril, por la cual se fijan las especies objeto de aprovechamiento cinegético, los períodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2018-2019 en todo el territorio de Cataluña.

 

De acuerdo con la información científica más reciente, que permite definir de forma más precisa y rigurosa los periodos hábiles de determinadas especies cinegéticas de caza menor, se plantea la conveniencia de adaptar los periodos hábiles que constan en la Resolución ARP/663/ 2018, de 4 de abril.

 

Por lo cual se modifica la Resolución ARP/663/2018 añadiendo una cláusula final en el apartado 2.2 "previsiones singulares para determinadas especies," con el siguiente texto:

 

"Para el Zorzal común (Turdus philomelos) y el Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), el período hábil es el comprendido entre el segundo domingo de octubre de 2018 (día 14) y el segundo domingo de febrero de 2019 (día 10), ambos inclusive.

 

Para el Zorzal charlo (Turdus viscivorus) y el Zorzal real (Turdus pilaris) el período hábil es el comprendido entre el segundo domingo de octubre de 2018 (día 14) y el 31 de enero de 2019, inclusive.”

 

  •  Atención: el periodo de los zorzales termina hoy, este fin de semana no se podran cazar.

 

La FCC y sus territoriales han jugado un papel clave en esta resolución

 

En esta modificación, el trabajo conjunto y de representación llevado a cabo por parte de la Federación Catalana de Caza y sus Territoriales ha sido fundamental al participar de manera activa en el proceso de negociación para conseguir esta ampliación realizando también un análisis del estudio ICO y liderando la representación del colectivo en el Consejo de Caza; a la postre, una defensa de los derechos e intereses del colectivo de cazadores y cazadores de Cataluña coordinada, argumentada y efectiva.

 
 

Adjuntamos el documento para su consulta.RESOLUCIÓ ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució ARP/663/2018, de 4 d´abril, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019


dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/...

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar