Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE SEGREGACIÓ DE L’ÀREA PRIVADA DE CAÇA T-10144ANUNCI d’informació pública de l’expedient de segregació de l’àrea privada de caça T-10144

09/07/2018
Inclosa dins del municipi de Valls

ANUNCI d’informació pública de l’expedient de segregació de l’àrea privada de caça T-10144, inclosa dins del municipi de Valls (exp. S_T_002_18_T_10144).    

 

D´acord amb l´article 45 i 83 de la Llei 39/2015, d´1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques se sotmet a informació pública l´expedient de segregació de l´àrea privada de caça T10144, el titular de la qual és la Societat Caçadors Falcó. Aquesta àrea de caça es troba situada al terme municipal de Valls, a la comarca de l´Alt Camp (expedient S_T_002_18_T_10144).    

 

Es publica perquè totes aquelles persones o entitats que es considerin afectades puguin examinar l´expedient als Serveis Territorials del DARP en la Secció d´Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, situats a l´avinguda Països Catalans, 5-7 de Tarragona (43007) (horari: de 9 a 14 h) i formular-hi per escrit les al·legacions que considerin oportunes en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació d´aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=822330&language=ca_ES<< Tornar