Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

ANUNCI D´INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIU A L´EXPEDIENT D´AMPLIACIÓ DE L´ÀREA PRIVADA DE CAÇA G-10073Anunci d´informació pública relatiu a l´expedient d´ampliació de l´àrea privada de caça G-10073

02/07/2018
Inclosa dins els municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Brunyola, Sant Feliu de Buixalleu, Sils, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Osor.

ANUNCI d´informació pública en procediment administratiu.  

 

Anunci relatiu a l´expedient d´ampliació de l´àrea privada de caça G-10073, inclosa dins els municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Brunyola, Sant Feliu de Buixalleu, Sils, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Osor.  

 

Exp.: SACPC_191_2018 ampliació G_10073.  

 

D´acord amb l´article 45 i 83 de la Llei 39/2015, d´1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, se sotmet a informació pública l´expedient d´ampliació de l´àrea privada de caça G10073, el titular de la qual és la Societat de Caçadors i Pescadors ´La Selva´, amb una sèrie de finques que actualment tenen la condició cinegètica de finques lliures o d´aprofitament cinegètic comú. Aquesta àrea de caça es troba situada al terme municipal de Santa Coloma de Farners i altres, a la comarca de la Selva (expedient SACPC_191_2018 ampliació G_10073).  

 

Es publica perquè totes aquelles persones o entitats que es considerin afectades puguin examinar l´expedient a l´edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona, en els Serveis Territorials del DARP, Secció d´Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, situats a la Plaça Pompeu Fabra 1, 1er pis, 17002 Girona,(horari: de 9 a 14h) i formular-hi per escrit les al·legacions que considerin oportunes, en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació d´aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.ANUNCI d´informació pública en procediment administratiu relatiu a l´expedient d´ampliació de l´àrea privada de caça G-10073


dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821572&language=ca_ES<< Tornar