Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JORNADES I TROBADES
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · FORMACIÓ

SANITAT I HIGIENE EN L’ÀMBIT DE LA CAÇASanitat i higiene en l’àmbit de la caça

03/10/2020
Formació Escoles Agràries. Olius, 3 d’octubre de 2020

Presentació i Objectius  

Aquest curs permet l’acreditació com persona amb formació en matèria de sanitat i higiene en l´àmbit de la caça, segons s’estableix al Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.  

El curs té una durada de 7 h i, en finalitzar, es realitzarà l’examen.    

 

Programa (Annex V del Decret 9/2019, de 8 de gener)  

1. Ecologia de les principals espècies cinegètiques, gestió cinegètica i sobreabundància.  

2. Anatomia, fisiologia i comportament de les espècies de caça silvestre presents als terrenys cinegètics en els quals hagin de realitzar aquesta tasca.  

3. Comportaments anòmals i alteracions patològiques dels animals de caça silvestre provocats per malalties, fonts de contaminació mediambiental o altres factors que puguin afectar la salut pública si se´n consumeix la carn.  

4. Normes d´higiene i tècniques adequades per a la manipulació, el transport, l´evisceració i la resta d´operacions a què s´hagin de sotmetre aquests animals després de la mort.  

5. Disposicions legals sobre els requisits de policia sanitària i salut pública i higiene aplicables a l´entrada en el mercat de caça silvestre.  

6. Gestió de subproductes cinegètics    

 

Professorat  

Roser Velarde, Carlos González i Santiago Lavín. Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFAS), Facultat de Veterinària de la UAB. Gregorio Mentaberre, Dept. de Ciència Animal, ETSEA-UdL.    

 

Realització  

Lloc:Escola Agrària del Solsonès  

Calendari:Dia 3 d’octubre de 2020  

Horari:9:30 a 14:30 i 16:00 a 18:00  

Durada del curs: 7 h    

 

Inscripcions  

Podeu inscriure-us-hi a clicant en aquest enllaç o enviant un correu a l’adreça aecasol.daam@gencat.cat  

Coordinador:Sr. Pau Vericat telèfon 973 480713a/e: pvericat@gencat.cat  

Cost del curs:Dret d’inscripció + drets examen: 32,80 €    

 

Més informació: agricultura.gencat.cat    
agora.xtec.cat/ecasolsones/formacio-continua/cursos/
<< Tornar