Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · FORMACIÓ

FORMACIÓ ESCOLES AGRÀRIES. SANITAT I HIGIENE EN L’ÀMBIT DE LA CAÇAFormació Escoles Agràries. Sanitat i higiene en l’àmbit de la caça

28/09/2019 - 08/09/2019
Solsona, 28 de setembre de 2019

Presentació i objectius  

Aquest curs permet l’acreditació com a persona amb formació en matèria de sanitat i higiene en l´àmbit de la caça, segons s’estableix al Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.  

El curs té una durada de 7 h i, en finalitzar, es realitzarà l’examen.  

 

Programa (Annex V del Decret 9/2019, de 8 de gener)  

1. ECOLOGIA DE LES PRINCIPALS ESPÈCIES CINEGÈTIQUES, GESTIÓ CINEGÈTICA I SOBREABUNDÀNCIA.  

2. ANATOMIA, FISIOLOGIA I COMPORTAMENT DE LES ESPÈCIES DE CAÇA SILVESTRE PRESENTS ALS TERRENYS CINEGÈTICS EN ELS QUALS HAGIN DE REALITZAR AQUESTA TASCA.  

3. COMPORTAMENTS ANÒMALS I ALTERACIONS PATOLÒGIQUES DELS ANIMALS DE CAÇA SILVESTRE PROVOCATS PER MALALTIES, FONTS DE CONTAMINACIÓ MEDIAMBIENTAL O ALTRES FACTORS QUE PUGUIN AFECTAR LA SALUT PÚBLICA SI SE´N CONSUMEIX LA CARN.  

4. NORMES D´HIGIENE I TÈCNIQUES ADEQUADES PER A LA MANIPULACIÓ, EL TRANSPORT, L´EVISCERACIÓ I LA RESTA D´OPERACIONS A QUÈ S´HAGIN DE SOTMETRE AQUESTS ANIMALS DESPRÉS DE LAMORT.  

5. DISPOSICIONS LEGALS SOBRE ELS REQUISITS DE POLICIA SANITÀRIA I SALUT PÚBLICA I HIGIENE APLICABLES A L´ENTRADAEN EL MERCAT DE CAÇA SILVESTRE.  

6. GESTIÓDE SUBPRODUCTES CINEGÈTICS    

 

Professorat  

Roser Velarde, Gregorio Mentaberre, Emmanuel Serrano i Santiago Lavín. Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFAS) de la Facultat de Veterinària dela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)    

 

Realització  

Lloc:Escola Agrària del Solsonès  

Calendari:Dia 28 de setembre de 2019  

Horari:9:30 a 14:30 i 16:00 a 18:00 h  

Durada del curs: 7 h    

 

Incripcions  

Podeu inscriure-us-hi a clicant en aquest enllaç o enviant un correu a l’adreça aecasol.daam@gencat.cat  

Coordinador: Sr. Pau Vericat

telèfon 973 480713

a/e: pvericat@gencat.cat  

 

Cost del curs:Dret d’inscripció + drets examen: 32,80 €    

 

Més informació: agricultura.gencat.cat
Formació Escoles Agràries. Sanitat i higiene en l´àmbit de la caça


agricultura.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Sanitat-i-higiene-en-lambit-de-la-caca
<< Tornar