Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JORNADES I TROBADES
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · FORMACIÓ

PESTA PORCINA AFRICANA: MESURES DE PROTECCIÓ A LES GRANGES I EN LA CAÇAPesta Porcina Africana: mesures de protecció a les granges i en la caça

05/04/2019
Les Franqueses del Vallés, divendres 5 d´abril de 2019

Vista l´evolució actual de la Pesta Porcina Africana (PPA) en alguns països europeus, cal conèixer amb més detall la malaltia, així com les seves possibles vies d´entrada i les mesures de prevenció laboral i control.    

 

En tractar-se d´una patologia que afecta tan als porcs comuns com als porcs senglars, en aquesta jornada es pretén abordar la temàtica des d´ambudes vessants. D´una banda, donant a conèixer quines accions està duent a terme el DARP vinculades a les explotacions porcines i, d´altra, sensibilitzar el sector de la caça a fi i efecte de poder comptar amb la seva col·laboració en la detecció i prevenció de la difusió de la PPA.    

 

També repassarem les mesures de bioseguretat aplicables a les explotacions porcines, de manera que l´assistència a aquesta jornada serveix com a acreditació d´hores de formació en bioseguretat a les explotacions porcines.    

 

Programa  

 

10.15h Presentació de la Jornada  

Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d´Agricultura i Ramaderia, DARP    

 

10.30h. Repercussions de la PPA en le sector porcí i la bioseguretat com a eina per a la seva prevenció  

Sr. Carlos Sánchez, veterinari del Servei de Prevenció en Salut animal, DARP    

 

11.15h. Pausa    

 

11.45h. Actuacions del DARP per a la prevenció i vigilància de la PPA  

Sra. Mercè Soler, Cap del Servei de Prevenció en Salut Animal, DARP    

 

12.30h. El paper de la caça en el control i la prevenció de la PPA  

Sr. Josep Maria López, cap de la secció d´Activitats Cinegetiques i Pesca continental, Serveis Territorials de DARP a Barcelona  


<< Tornar