Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
FIRES
FORMACIÓ
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · ACTIVITATS

SUBHASTA D´ARMES A TARRAGONASubhasta d´armes a Tarragona

16/10/2017 - 23/10/2017

S'ha publicat al BOE la subhasta de 621 armes, curtes i llargues, en la modalitat de plec tancat, a la seu de la Comandància del carrer María Aurelia Capmay, 6 de Tarragona. Les armes estaran exposades al públic els dies 16, 17, 18, 19, 20 d'octubre de 2017, de 9 a 13 hores, en els locals citats, on es podran licitar les persones físiques i jurídiques legalment habilitades per la seva adquisició, tinença, ús o comerç, que hauran de ser acreditats documentalment. La relació completa de les armes, característiques, preus de taxació, plec de condicions i altres dades es troben a les oficines de la Intervenció d'Armes d'aquesta Comandància a disposició dels interessats. El dia 23 d'octubre de 2017, a les 9 hores tindrá lloc a les dependències d'aquesta Comandància, l'obertura dels plecs.
www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-B-2017-42790.pdf
<< Tornar