Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · CAMPIONATS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PODENCS EIVISSENCS 2017Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs 2017

Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs 2017

Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs 2017

17/09/2017
A Seròs (Lleida)

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PODENCS EIVISSENCS

Diumenge 17 de setembre 2017

7:00h. Piscines municipals
C/Afores s/n
25183 Seròs (Lleida)


INSCRIPCIONS (adjuntem el full al final)

Del 27 de juliol al 8 de setembre de 2017

Màxim 12 participants. Les inscripcions s’acceptaran per ordre d’arribada a la FCC.

Preu d’inscripció: 50€

Forma de pagament: Transferència bancària al núm. de compte de La Caixa ES32 2100 0884 1002 0020 9289

Cal enviar el comprovant d’ingrés juntament amb el full d’inscripció i la documentació, abans del 08/09/2017 al correu electrònic info@federcat.com

 

PROGRAMA


7:00 – Es concentraran totes les persones que hagin d’intervenir en la prova a les piscines municipals de Seròs, Lleida. Un cop allí es procedirà a col·locar els podencs a les gàbies.

7:30 (aprox.) – Com que l’organització ja haurà comprovat les inscripcions, es procedirà a comprovar la identificació dels animals (xips amb lector) i el document del R.R.C de la Reial Societat Canina d’Espanya de cada animal. També es farà el sorteig dels camps.

8:00 - 8:30 (aprox.) – S’oferirà esmorzar a tothom.

8:30 (aprox.) – Sortida dels participants, gossos, personal de camp i jutges i inici del Campionat.

12:00 (aprox.) – Finalitzades les tres hores de competició o l’esgotament del número màxim de conills trobats (20), es tornarà a les piscines municipals de Seròs i es col·locaran els gossos a les gàbies corresponents.

12:30 (aprox.) – Confecció de la classificació i entrega de premis.

14:00 (aprox.)– Dinar de germanor i fi del Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs.


NORMATIVA

Aquesta normativa ve estipulada pel condicionat general de les regles tècniques de podencs de la Reial Federació Espanyola de caça, aprovades per la comissió delegada de l’Assemblea celebrada a Madrid el 28 de març de 2011.

L’aplicació en el desenvolupament del IX Campionat de Catalunya és de la totalitat de la normativa abans esmentada i es fa menció específica dels punts que aquesta Direcció de la prova té previstos com a especialment rellevants i d’obligat compliment per tots els participants a la mateixa.

1r. El número màxim de participants serà 12 i el número mínim 6. En cas de no arribar a assolir els 6 participants inscrits s’anul·larà el Campionat i es sortejarà la participació a Espanya entre els inscrits. Tots els propietaris dels podencs eivissencs que siguin inscrits hauran d’estar en possessió de les llicències de caça i llicència Federativa actualitzades i vigents.

2n. Tots els podencs eivissencs que s’inscriguin hauran de tenir obligatòriament RRC o LOE de la Reial Societat Canina d’Espanya (no s’acceptarà cap altra), i portar el corresponent microxip.

3r. El número de podencs eivissencs que s’han d’inscriure ha de ser de 10 gossos, dels quals participaran a la prova 6 i els 4 restants quedaran per la possibilitat de suplència en cas d’accident o malaltia dels titulars.

4t. En cas de quedar entre els tres primers, que per la seva condició queden classificats automàticament pel Campionat d’Espanya, s’ha de tenir en compte que els gossos inscrits en l’autonòmic de Catalunya, són els que obligatòriament han de participar en el campionat d’Espanya, sense tenir la possibilitat d’efectuar cap canvi ni modificació.

5è. El dia de la prova de l’autonòmic de Catalunya, els podencs eivissencs participants, obligatòriament s’han d’introduir a les gàbies que a tal efecte estaran instal·lades, tant abans com després de la prova i al camp de competició sols es poden portar els 6 podencs eivissencs que hi participin.

6è. Abans de l’inici de la prova, per part de l’organització, es procedirà a verificar els podencs eivissencs, tant pel que fa a la possessió del RRC o LOE com del corresponent microxip, cosa indispensable per a poder participar, en cas contrari quedarien exclosos automàticament.

7è. Un cop finalitzada la prova, es tornarà a comprovar la possessió del corresponent microxip als podencs eivissencs dels tres primers classificats.

8è. El temps que l’organització de la prova atorga pel desenvolupament de la mateixa serà de 3 hores.

9è. Els participants tenen l’obligació de portar el seu jutge.

10è. La puntuació de la prova es realitzarà d’acord als barems estipulats per la Real Federació Española de Caça en la taula que a tal efecte s’adjuntarà al personal que efectuï la corresponent inscripció, en aquesta taula hi figura un màxim de 20 conills, essent obligatòriament el màxim que cada participant podrà caçar en el seu torn de competició, i és d’obligatori compliment que un cop s’arribi a aquest número de conills trobats, es finalitzi automàticament la participació en la prova, indistintament del resultat que aquest porti.

11è. Queda totalment prohibit que el participant de la prova faci caçar als seus podencs eivissencs per terrenys on havia caçat prèviament, per tal de poder alterar el resultat de la prova vers els altres competidors i alterar d’aquesta forma l’esperit classificatori de la taula, cosa que vigilarà especialment el jutge de camp. Es comptabilitzarà com a conill agafat aquell que hagi estat agafat pels cans i no sigui trencat ni esquinçat i tampoc sigui portador de cap malaltia que es pugui deduir visiblement. Per qualsevol dubte, el jutge portarà els conills a la taula de la direcció i allí es decidirà la seva validesa.

12è. L’import d’inscripció a la participació al IX Campionat de Catalunya de caça a barres amb Podenc Eivissenc serà, per aquest any 2017, de 50 euros.

13è. La Direcció de la prova es reserva la possibilitat d’alterar qualsevol norma que es pugui veure afectada pel bon desenvolupament de la prova.

14è. El Director de la prova serà el Delegat de Podencs Eivissencs de la Federació Catalana de Caça, en aquest cas el Sr. Lluis Gil i aquest formarà equip pel control i bon govern de la prova.
Full d´inscripció al Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs 2017
<< Tornar