Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JORNADES I TROBADES
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · ACTIVITATS

SUBHASTA D´ARMES A GIRONASubhasta d´armes a Girona

02/06/2017 - 12/06/2017
En la modalitat de ´plec tancat´

A les nou hores del proper dia 12 Juny de 2017, tindrà lloc en aquestes dependències, c/ Emili Grahit, núm. 52, una subhasta de 208 escopetes, 16 pistoles, 21 carrabines, 5 rifles, 10 revòlvers i 1 fusell anestèsic que sumen un total de 261 armes.

Els lots d'armes a subhastar romandran exposats al públic en els locals de l'esmentada Comandància durant els dies 02, 06, 07, 08 i 09, anteriors a la celebració de la subhasta, de 9 fins les 13 hores. Es realitzarà en la modalitat de plec tancat.

Els participants hauran d'estar en possessió de la Llicència d´armes corresponent.

La relació completa d'armes, característiques, preu de licitació, plec de condicions o altres dades, es troben a les oficines d'aquesta Comandància a disposició dels interessats.
portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7369/1610513.pdf
<< Tornar