Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · ACTIVITATS

CURS: SANITAT I HIGIENE DE CARN SILVESTRE DE CAÇACurs: Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

08/10/2016
Santa Coloma de Farners

Objectiu

Complir el Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona
amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè sigui destinada al comerç per al consum humà.


Durada

El curs té una durada de 5 hores més 30 minuts per a un examen tipus test.


Professors

Roser Velarde i Gregori Mentaberre del Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge – SEFAS de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona – UAB.


DATA
Dissabte, 8 octubre de 2016


INSCRIPCIONS
Coordinació i inscripcions: Francesc Còrdoba (fcordoba@gencat.cat)
Cost d’inscripció i examen: 31,50 €


LLOC DE REALITZACIÓ
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra


ORGANITZACIÓ
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


HORARI
De 9 a 14 h


<< Tornar