Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JUNTA GENERAL


Agenda · FORMACIÓ

FORMACIÓ ESCOLES AGRÀRIES. SANITAT I HIGIENE EN L’ÀMBIT DE LA CAÇAFormació Escoles Agràries. Sanitat i higiene en l’àmbit de la caça

24/04/2020
Constantí, 24 d’abril de 2020

Presentació i objectius  

 

Aquest curs permet l’acreditació com a persona amb formació en matèria de sanitat i higiene en l´àmbit de la caça, segons s’estableix al Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.  

 

El curs té una durada de 7 h i, en finalitzar, es realitza l’examen acreditatiu.    

 

Programa (Annex V del Decret 9/2019, de 8 de gener)  

 

• ECOLOGIA DE LES PRINCIPALS ESPÈCIES CINEGÈTIQUES, GESTIÓ CINEGÈTICA I SOBREABUNDÀNCIA.  

• ANATOMIA, FISIOLOGIA I COMPORTAMENT DE LES ESPÈCIES DE CAÇA SILVESTRE PRESENTS ALS TERRENYS CINEGÈTICS EN ELS QUALS HAGIN DE REALITZAR AQUESTA TASCA.  

• COMPORTAMENTS ANÒMALS I ALTERACIONS PATOLÒGIQUES DELS ANIMALS DE CAÇA SILVESTRE PROVOCATS PER MALALTIES, FONTS DE CONTAMINACIÓ MEDIAMBIENTAL O ALTRES FACTORS QUE PUGUIN AFECTAR LA SALUT PÚBLICA SI SE’N CONSUMEIX LA CARN.  

• NORMES D’HIGIENE I TÈCNIQUES ADEQUADES PER A LA MANIPULACIÓ, EL TRANSPORT, L’EVISCERACIÓ I LA RESTA D’OPERACIONS A QUÈ S’HAGIN DE SOTMETRE AQUESTS ANIMALS DESPRÉS DE LA MORT.  

• DISPOSICIONS LEGALS SOBRE ELS REQUISITS DE POLÍTICA SANITÀRIA I SALUT PÚBLICA I HIGIENE APLICABLES A L’ENTRADA EN EL MERCAT DE CAÇA SILVESTRE.  

• GESTIÓ DE SUBPRODUCTES CINEGÈTICS.    

 

Professorat  

 

Roser Velarde, Gregorio Mentaberre i Emmanuel Serrano. Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFAS) de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)    

 

Realització  

 

Lloc:Escola Agrària de Mas Bové  

Calendari:Dia 24 d’Abril de 2020  

Horari:9:30 a 14:30 h i 16:00 a 18:00 h  

Durada del curs: 7 h    

 

Incripcions  

Podeu inscriure-us-hi a clicant en aquest enllaç:

inscripcions  

 

Coordinadora:Almodis Pardo telèfon 977 343289 ext. 07

a/e: Almodis.pardo@gencat.cat  

Cost del curs:Dret d’inscripció + drets examen: 32,80 €
Formació Escoles Agràries. Sanitat i higiene en l’àmbit de la caça
<< Tornar